Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γιατί Ονομάζουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τους Χώρους Λατρείας τους «Αίθουσες Βασιλείας»;

 Η ονομασία αυτή ταιριάζει στους χώρους λατρείας μας για τους εξής λόγους:

  •   Οι χώροι στους οποίους συναθροιζόμαστε είναι όντως αίθουσες.

  •   Συναθροιζόμαστε εκεί για να λατρέψουμε τον Ιεχωβά, τον Θεό της Αγίας Γραφής, και για να δώσουμε μαρτυρία υπέρ εκείνου.—Ψαλμός 83:18· Ησαΐας 43:12.

  •   Συναθροιζόμαστε επίσης για να μάθουμε για τη Βασιλεία του Θεού, την οποία ανέφερε συχνά ο Ιησούς στη διδασκαλία του.—Ματθαίος 6:9, 10· 24:14· Λουκάς 4:43.

 Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε μια Αίθουσα Βασιλείας στην περιοχή σας και να δείτε προσωπικά πώς διεξάγονται οι συναθροίσεις μας.