Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έχουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Κληρικούς που Πληρώνονται;

 Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, ακολουθώντας το πρότυπο της Χριστιανοσύνης του πρώτου αιώνα, δεν έχουν τάξεις κληρικών και λαϊκών. Όλοι οι βαφτισμένοι Μάρτυρες είναι χειροτονημένοι διάκονοι του ευαγγελίου και συμμετέχουν στο έργο κηρύγματος και διδασκαλίας. Οι Μάρτυρες είναι οργανωμένοι σε εκκλησίες των 100 περίπου ατόμων. Σε κάθε εκκλησία υπηρετούν ως “πρεσβύτεροι” άντρες που είναι πνευματικά ώριμοι. (Τίτο 1:5) Αυτοί δεν πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους.