Όχι, δεν δίνουμε δέκατα. Το έργο μας χρηματοδοτείται από ανώνυμες προαιρετικές συνεισφορές. Τι είναι τα δέκατα, και γιατί δεν δίνουν δέκατα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά;

Οι αρχαίοι Ισραηλίτες έδιναν δέκατα, δηλαδή το ένα δέκατο από τα υπάρχοντά τους, υπακούοντας σε μια συγκεκριμένη εντολή του Μωσαϊκού Νόμου. Ωστόσο, η Αγία Γραφή ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο Νόμος—άρα και η “εντολή να συλλέγονται δέκατα”—δεν ισχύει για τους Χριστιανούς.—Εβραίους 7:5, 18· Κολοσσαείς 2:13, 14.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αντί να δίνουν υποχρεωτικά δέκατα και προσφορές, ακολουθούν το παράδειγμα των πρώτων Χριστιανών υποστηρίζοντας οικονομικά τη διακονία τους με δύο τρόπους: δεν πληρώνονται για το διακονικό τους έργο, και επιπλέον κάνουν προαιρετικές συνεισφορές.

Με αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε τη συμβουλή που δίνει η Αγία Γραφή στους Χριστιανούς: «Ο καθένας ας ενεργήσει ακριβώς όπως έχει αποφασίσει στην καρδιά του, όχι απρόθυμα ή αναγκαστικά, γιατί ο Θεός αγαπάει το χαρωπό δότη».—2 Κορινθίους 9:7.