Όσοι παίρνουν στα σοβαρά το ζήτημα της θρησκείας πρέπει να ενδιαφέρονται για το αν αυτή που έχουν επιλέξει είναι αποδεκτή από τον Θεό και τον Χριστό. Αν δεν είναι, ποιος ο λόγος να ανήκουν σε αυτήν;

Ο Ιησούς Χριστός δεν συμφωνούσε με την άποψη ότι υπάρχουν πολλές θρησκείες—πολλοί δρόμοι—που οδηγούν στη σωτηρία. Αντιθέτως, είπε: «Στενή είναι η πύλη και στενόχωρος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τον βρίσκουν». (Ματθαίος 7:14) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι έχουν βρει αυτόν το δρόμο. Αν δεν το πίστευαν, θα αναζητούσαν κάποια άλλη θρησκεία.