Αυτή η δημόσια ανακοίνωση δόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο ώστε να την προβάλουν αν το επιθυμούν.