Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική
  • Χωριό Σετίμπινγκ, Λεσότο—Μάρτυρας του Ιεχωβά μεταδίδει το άγγελμα της Αγίας Γραφής στη γλώσσα σεσούτου

  • Μπακόουνγκ, Λεσότο—Μάρτυρες του Ιεχωβά προσφέρουν το περιοδικό Σκοπιά

  • Χωριό Σετίμπινγκ, Λεσότο—Μάρτυρας του Ιεχωβά μεταδίδει το άγγελμα της Αγίας Γραφής στη γλώσσα σεσούτου

  • Μπακόουνγκ, Λεσότο—Μάρτυρες του Ιεχωβά προσφέρουν το περιοδικό Σκοπιά

Συνοπτικά Στοιχεία—Λεσότο

  • 2.135.000—Πληθυσμός
  • 4.019—Κήρυκες διδάσκουν την Αγία Γραφή
  • 89—Εκκλησίες
  • 1 σε 531—Αναλογία Μαρτύρων του Ιεχωβά σε σχέση με τον πληθυσμό