Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Γουόργουικ: 3η Συλλογή Φωτογραφιών (Περίοδος Ιανουαρίου-Απριλίου 2015)

Γουόργουικ: 3η Συλλογή Φωτογραφιών (Περίοδος Ιανουαρίου-Απριλίου 2015)

Δείτε σε αυτή τη συλλογή φωτογραφιών την πρόοδο της οικοδόμησης των νέων παγκόσμιων κεντρικών γραφείων των Μαρτύρων του Ιεχωβά από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015.

Ψηφιακή μακέτα του συγκροτήματος κτιρίων στο Γουόργουικ. Σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού από πάνω αριστερά:

  1. Συνεργείο Οχημάτων

  2. Πάρκινγκ Επισκεπτών

  3. Κτίριο Συντήρησης/Πάρκινγκ Προσωπικού

  4. Κτίριο Κατοικιών Β

  5. Κτίριο Κατοικιών Δ

  6. Κτίριο Κατοικιών Γ

  7. Κτίριο Κατοικιών Α

  8. Κτίριο Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών

2 Ιανουαρίου 2015—Συνεργείο Οχημάτων

Ο Χάρολντ Κόρκερν, βοηθός της Επιτροπής Εκδόσεων του Κυβερνώντος Σώματος, εκφωνεί μια Γραφική ομιλία με θέμα «Πώς να Αξιοποιείτε τις Δυνατότητές Σας». Ομιλητές επισκέπτονται σε τακτική βάση το Γουόργουικ για να ενθαρρύνουν όσους εργάζονται εκεί.

14 Ιανουαρίου 2015—Κτίριο Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών

Ο λευκός μουσαμάς προστατεύει τους εργάτες και τους βοηθάει να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους στη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό το τμήμα του κτιρίου θα στεγάσει την τραπεζαρία, το ιατρείο, την κουζίνα και το τμήμα πλυντηρίων.

16 Ιανουαρίου 2015—Κτίριο Κατοικιών Δ

Ηλεκτρολόγοι ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν καλωδιώσεις. Στα κτίρια κατοικιών έχουν ήδη τοποθετηθεί πάνω από 12.000 μέτρα καλωδίων. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο Γουόργουικ ξεκίνησαν λίγο μετά την αγορά του χώρου και θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού προγράμματος.

16 Ιανουαρίου 2015—Κτίριο Κατοικιών Α

Εργάτης τοποθετεί μονωτική ταινία σε μπαλκόνι ώστε να το προετοιμάσει για στεγανοποίηση. Οι πρόβολοι του τελευταίου ορόφου επικαλύπτονται με μεθακρυλικό πολυμεθυλεστέρα (PMMA)—μια αδιάβροχη μεμβράνη που μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα όταν είναι σε υγρή μορφή.

23 Ιανουαρίου 2015—Κτίριο Κατοικιών Α

Δύο ηλεκτρολόγοι, πατέρας και κόρη, εγκαθιστούν καλώδια που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των κατοικιών με ηλεκτρικό ρεύμα.

6 Φεβρουαρίου 2015—Συνεργείο Οχημάτων

Πεινασμένοι εργάτες γευματίζουν στην προσωρινή τραπεζαρία. Καθημερινά σερβίρονται πάνω από 2.000 γεύματα.

12 Φεβρουαρίου 2015—Κτίριο Συντήρησης/Πάρκινγκ Προσωπικού

Εργάτες τοποθετούν ράβδους σιδηρού οπλισμού για το υπόγειο των χώρων που θα στεγάσουν τις εργασίες συντήρησης.

12 Φεβρουαρίου 2015—Κτίριο Κατοικιών Γ

Επιστολές παιδιών με τις οποίες εκφράζουν την εκτίμησή τους για τους εργάτες της οικοδόμησης. Πολλοί εθελοντές εργάζονται για σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, κάθε εβδομάδα έρχονται περίπου 500 καινούριοι εργάτες. Τον Φεβρουάριο, συμμετείχαν στο οικοδομικό πρόγραμμα του Γουόργουικ περίπου 2.500 άτομα κάθε μέρα.

24 Φεβρουαρίου 2015—Εργοτάξιο του Γουόργουικ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60 τοις εκατό του προγράμματος οικοδόμησης. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2015, τελείωσαν οι εργασίες στην ανωδομή των κτιρίων κατοικιών και στον μεταλλικό σκελετό του Κτιρίου Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών. Την ίδια περίοδο, εργάτες άρχισαν να τοποθετούν πλάκες σκυροδέματος στο Κτίριο Συντήρησης, να κατασκευάζουν διαδρόμους που συνδέουν τα κτίρια κατοικιών και να κάνουν εργασίες αποκατάστασης στο φράγμα της λίμνης Στέρλινγκ Φόρεστ (Μπλου Λέικ).

25 Φεβρουαρίου 2015—Κτίριο Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών

Άποψη από τη βάση ενός κλιμακοστασίου. Ο ξυλότυπος αυτού του πενταώροφου κτίσματος κατασκευάστηκε από μισθωμένους εργολάβους, και η σκυροδέτηση έγινε από εθελοντές Μάρτυρες.

26 Φεβρουαρίου 2015—Κτίριο Συντήρησης/Πάρκινγκ Προσωπικού

Μια κρύα μέρα, εργάτες τοποθετούν ράβδους σιδηρού οπλισμού για τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, το χιόνι που έπεσε στο Γουόργουικ έφτασε τα 127 εκατοστά. Εθελοντές διατηρούσαν καθαρούς τους χώρους εργασίας απομακρύνοντας το χιόνι με φτυάρια, ενώ παράλληλα υπήρχαν και σημεία στα οποία τα άτομα που εργάζονταν μπορούσαν να ζεσταθούν.

12 Μαρτίου 2015—Πάρκινγκ Επισκεπτών

Τοποθετούνται λαμαρίνες σε προκατασκευασμένα ζευκτά στέγης. Μέχρι τα τέλη του Απριλίου, είχαν ολοκληρωθεί και τοποθετηθεί οι περισσότερες από τις δίρριχτες στέγες των κτιρίων κατοικιών. Οι τελευταίες από αυτές θα έχουν τοποθετηθεί στο Κτίριο Κατοικιών Β μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

18 Μαρτίου 2015—Κτίριο Συντήρησης/Πάρκινγκ Προσωπικού

Άποψη από έναν γερανό, κοιτώντας προς το Κτίριο Κατοικιών Β.

18 Μαρτίου 2015—Κτίριο Συντήρησης/Πάρκινγκ Προσωπικού

Υδραυλικοί συμβουλεύονται σχέδια στον χώρο του Πάρκινγκ Προσωπικού. Πάνω από 3.400 εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτούνται για ολόκληρο το οικοδομικό έργο.

23 Μαρτίου 2015—Κτίριο Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών

Εργάτες σε καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα τοποθετούν στο κτίριο προστατευτικό μουσαμά. Πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων διδάσκουν στους χρήστες ανυψωτικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού τον ασφαλή χειρισμό τους. Τα μαθήματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση καλαθοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων και ψαλιδωτών ανυψωτήρων, την προστασία από πτώση, γενικές αρχές ασφαλείας, τη χρήση μάσκας αναπνευστικής προστασίας, καθώς και την ανύψωση φορτίων και τη σηματοδότηση.

30 Μαρτίου 2015—Εργοτάξιο του Γουόργουικ

Κοιτώντας δυτικά προς τα κτίρια κατοικιών. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ήταν σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες στα μηχανολογικά και ηλεκτρικά συστήματα των Κτιρίων Κατοικιών Α, Β και Δ, τα οποία φαίνονται στη φωτογραφία. Στο Κτίριο Κατοικιών Γ (δεν φαίνεται στη φωτογραφία) είχαν αρχίσει οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων και πλακιδίων, καθώς και οι ελαιοχρωματισμοί.

15 Απριλίου 2015—Κτίριο Κατοικιών Β

Δύο εργάτες σε καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα επαλείφουν τους εξωτερικούς τοίχους με ατμοδιαπερατό μονωτικό. Απαιτούνται περίπου δύο μήνες για την εφαρμογή του μονωτικού σε κάθε κτίριο κατοικιών.

27 Απριλίου 2015—Κτίριο Γραφείων/Βοηθητικών Υπηρεσιών

Οικοδόμοι χτίζουν τοίχο από γρανίτη. Αυτό το τμήμα του κτιρίου θα στεγάσει την αποβάθρα παραλαβής και διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες.

30 Απριλίου 2015—Εργοτάξιο του Γουόργουικ

Επαγγελματίας δύτης αντικαθιστά παλιά βαλβίδα στη λίμνη Μπλου Λέικ με καινούρια. Με το πάτημα ενός κουμπιού, η στάθμη της λίμνης μπορεί πλέον να κατεβαίνει για την αποφυγή πλημμύρας σε περίπτωση τυφώνα.

Μάθετε Περισσότερα

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρόσφεραν Πρόθυμα τον Εαυτό Τους—Στη Νέα Υόρκη

Γιατί άφησε ένα επιτυχημένο ζευγάρι το σπίτι των ονείρων του για μια γκαρσονιέρα;