Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Σχέδια για τη Μεταφορά των Παγκόσμιων Κεντρικών Γραφείων των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σχέδια για τη Μεταφορά των Παγκόσμιων Κεντρικών Γραφείων των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Δείτε πού σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία μας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.