Συνεχίζονται οι εργασίες για την οικοδόμηση των νέων παγκόσμιων κεντρικών γραφείων μας.