Δείτε πώς συνεργάστηκαν δύο γραφεία τμήματος για να βελτιώσουν τη λειτουργία ενός τυπογραφείου μας.