Μετάβαση στο περιεχόμενο

“Απόλυτα Εξοπλισμένοι για Κάθε Καλό Έργο”!

Τέθηκε σε Κυκλοφορία η Αναθεωρημένη Μετάφραση Νέου Κόσμου στην Ελληνική

“Απόλυτα Εξοπλισμένοι για Κάθε Καλό Έργο”!

ΣΤΙΣ 21 Οκτωβρίου 2017, 1.835 άτομα παρευρέθηκαν στην Αίθουσα Συνελεύσεων στη Μαλακάσα όπου ο Στίβεν Λετ, μέλος του Κυβερνώντος Σώματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έθεσε σε κυκλοφορία την αναθεωρημένη Μετάφραση Νέου Κόσμου στην ελληνική. Δεκάδες χιλιάδες ακόμα άτομα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο παρακολούθησαν την εκδήλωση είτε σε ζωντανή σύνδεση είτε με χρονοκαθυστέρηση.

Οι ελληνόφωνοι Μάρτυρες του Ιεχωβά είχαν αρχικά λάβει ολόκληρη τη Μετάφραση Νέου Κόσμου στη γλώσσα τους το 1997. * Έκτοτε έχουν τυπωθεί 279.133 αντίτυπα της Μετάφρασης Νέου Κόσμου στην ελληνική, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από 32.000 και πλέον ελληνόφωνους Μάρτυρες του Ιεχωβά σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως αναθεωρήθηκε αυτή η μετάφραση της Αγίας Γραφής; Ποιος έκανε τη μετάφραση; Γιατί μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η αναθεωρημένη Μετάφραση Νέου Κόσμου είναι αξιόπιστη; Και ποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αυτής της αναθεώρησης θα σας βοηθήσουν να είστε “πλήρως ικανοί, απόλυτα εξοπλισμένοι για κάθε καλό έργο”;—2 Τιμόθεο 3:16, 17.

Γιατί Αναθεωρήθηκε η Μετάφραση;

Εφόσον οι γλώσσες αλλάζουν στο διάβα των ετών, χρειάζεται να αναθεωρούνται οι μεταφράσεις της Γραφής ώστε το κείμενο να παραμένει κατανοητό. Η Γραφή σε μια παρωχημένη γλώσσα θα είχε περιορισμένη αξία.

Αρχικά, ο Ιεχωβά Θεός φρόντισε ώστε κάθε βιβλίο της Γραφής να γραφτεί σε μια γλώσσα που χρησιμοποιούνταν τότε ευρέως, μια γλώσσα την οποία θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Ακολουθώντας αυτό το πρότυπο, η Επιτροπή Μετάφρασης Νέου Κόσμου έθεσε σε κυκλοφορία μια αναθεωρημένη αγγλική έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου τον Οκτώβριο του 2013. Ο πρόλογος αυτής της έκδοσης δηλώνει: «Στόχος μας υπήρξε η παραγωγή μιας μετάφρασης η οποία δεν είναι μόνο πιστή στα πρωτότυπα κείμενα αλλά επίσης σαφής και ευανάγνωστη».

Η αρχική έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου στην ελληνική είχε βασιστεί στην έκδοση του 1984 της Μετάφρασης Νέου Κόσμου με Υποσημειώσεις στην αγγλική. Στην αναθεωρημένη ελληνική μετάφραση έχουν ενσωματωθεί οι πολλές βελτιώσεις της τελευταίας αγγλικής έκδοσης, ενώ και το ίδιο το ελληνικό κείμενο έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να διαβάζεται πιο εύκολα.

Επιπρόσθετα, από τότε που τέθηκε σε κυκλοφορία η αρχική αγγλική έκδοση, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στην κατανόηση της εβραϊκής, της αραμαϊκής και της Κοινής ελληνικής—των γλωσσών στις οποίες γράφτηκε αρχικά η Αγία Γραφή. Έχουν ανακαλυφτεί Βιβλικά χειρόγραφα τα οποία είναι αρχαιότερα από εκείνα που ήταν διαθέσιμα όταν εκδόθηκε αρχικά η Μετάφραση Νέου Κόσμου. Αυτά τα χειρόγραφα βοηθούν τους μεταφραστές της Γραφής να εξακριβώσουν τι έλεγε το πρωτότυπο Βιβλικό κείμενο.

Ως αποτέλεσμα, έχουν γίνει προσαρμογές σε κάποια εδάφια ώστε να εναρμονιστούν με τη διατύπωση που θεωρούν γενικά οι λόγιοι ότι απηχεί πιστότερα το αρχικό κείμενο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με ορισμένα χειρόγραφα, το εδάφιο Ματθαίος 7:13 λέει: «Μπείτε από τη στενή πύλη, επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στην καταστροφή». Σε προηγούμενες εκδόσεις της Μετάφρασης Νέου Κόσμου, δεν υπήρχε η φράση «είναι η πύλη». Ωστόσο, περαιτέρω μελέτη των χειρογράφων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η φράση αυτή αποτελούσε μέρος του πρωτότυπου Βιβλικού κειμένου. Γι’ αυτό, περιλήφθηκε στην αναθεωρημένη έκδοση. Έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες εκλεπτύνσεις. Ωστόσο, πρόκειται για μικρές προσαρμογές, και καμιά από αυτές δεν αλλάζει το βασικό άγγελμα του Λόγου του Θεού.

Επίσης, περαιτέρω έρευνα κατέδειξε έξι επιπρόσθετα σημεία όπου το θεϊκό όνομα, Ιεχωβά, θα έπρεπε να εμφανίζεται στο Βιβλικό κείμενο. Πρόκειται για τα εδάφια Κριτές 19:18 και 1 Σαμουήλ 2:25· 6:3· 10:26· 23:14, 16. Έτσι λοιπόν, τώρα η αγγλική έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου αποδίδει το θεϊκό όνομα, Ιεχωβά, 7.216 φορές, περιλαμβανομένων και των 237 σημείων όπου εμφανίζεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές.

Ποιος Εκδίδει τη Μετάφραση;

Η Μετάφραση Νέου Κόσμου εκδίδεται από τη Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά, το νομικό όργανο που εκπροσωπεί τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Επί εκατό και πλέον χρόνια, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διανέμουν Γραφές σε όλο τον κόσμο. Η αρχική αγγλική μετάφραση εκδόθηκε από την Επιτροπή Μετάφρασης Νέου Κόσμου και κυκλοφόρησε σταδιακά μεταξύ των ετών 1950 και 1960. Αντί να επιδιώκουν προσωπική προβολή, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα ακόμα και μετά τον θάνατό τους.—1 Κορινθίους 10:31.

Το 2008, το Κυβερνών Σώμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά διόρισε μια άλλη ομάδα αδελφών ως Επιτροπή Μετάφρασης Νέου Κόσμου. Η επιτροπή άρχισε αμέσως το έργο αναθεώρησης του αγγλικού κειμένου, λαβαίνοντας υπόψη τις πολλές αλλαγές που έχει υποστεί η αγγλική γλώσσα από τότε που τέθηκε σε κυκλοφορία η αρχική έκδοση. Επίσης, εξετάστηκαν προσεκτικά οι 70.000 και πλέον απαντήσεις που δόθηκαν σε μεταφραστές οι οποίοι είχαν αποδώσει τη Μετάφραση Νέου Κόσμου σε πάνω από 120 γλώσσες.

Πώς Έγινε η Αναθεώρηση της Ελληνικής Έκδοσης;

Αρχικά, κάποιοι αφιερωμένοι Χριστιανοί διορίστηκαν να υπηρετήσουν ως μεταφραστική ομάδα. Η πείρα έχει δείξει πως, όταν οι μεταφραστές εργάζονται ως ομάδα και όχι ανεξάρτητα, παράγεται καλύτερη και πιο ισορροπημένη μετάφραση. (Παροιμίες 11:14) Γενικά, κάθε μέλος της ομάδας διαθέτει ήδη πείρα ως μεταφραστής των εντύπων των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Κατόπιν, η ομάδα έλαβε διεξοδική εκπαίδευση στις βασικές αρχές της μετάφρασης της Γραφής και στη χρήση των ειδικά σχεδιασμένων ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

Οι μεταφραστές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο μετάφρασης της Γραφής η οποία συνδυάζει τη μελέτη των Βιβλικών λέξεων με την ηλεκτρονική τεχνολογία. Το τμήμα Μεταφραστικών Υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά στις ΗΠΑ, βοηθούσε τους μεταφραστές. Η μετάφραση της Γραφής εκπονείται πάντα υπό τη στενή επίβλεψη του Κυβερνώντος Σώματος μέσω της Επιτροπής Συγγραφής. Αλλά πώς ακριβώς γίνεται αυτή η εργασία;

Η μεταφραστική ομάδα λαβαίνει την οδηγία να παραγάγει μια μετάφραση της Γραφής που θα είναι (1) ακριβής αλλά ευκολονόητη από τους κοινούς ανθρώπους, (2) συνεπής και (3) τόσο κυριολεκτική όσο το επιτρέπει η γλώσσα. Πώς επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι; Σκεφτείτε τη μετάφραση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Η μεταφραστική ομάδα ξεκινάει την εργασία της ανασκοπώντας τις αντίστοιχες ελληνικές αποδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα «Μεταφραστικό Σύστημα της Σκοπιάς» εμφανίζει συναφείς και συνώνυμες Βιβλικές λέξεις. Δείχνει επίσης τις λέξεις του πρωτότυπου ελληνικού ή εβραϊκού κειμένου ώστε οι μεταφραστές να μπορούν να δουν πώς αποδόθηκαν αυτές οι λέξεις σε άλλες περιπτώσεις. Όλα αυτά βοηθούν πολύ στην ανασκόπηση και στην επανεξέταση των αποδόσεων αυτών των όρων. Παράλληλα με αυτή τη μελέτη των λέξεων, η μεταφραστική ομάδα προσπαθεί να χρησιμοποιεί φυσικές και ευκολονόητες αποδόσεις καθώς επεξεργάζεται κάθε εδάφιο.

Η μετάφραση σαφώς περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή αντικατάσταση κάποιων λέξεων με άλλες. Χρειάζεται πολλή εργασία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιλεγμένοι όροι μεταδίδουν τη σωστή Γραφική σκέψη σε κάθε εδάφιο. Η επίπονη προσπάθεια που απαιτήθηκε για αυτό το έργο μιλάει από μόνη της. Η ελληνική έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου αποδίδει τον Λόγο του Θεού με τέτοιον τρόπο, ώστε το κείμενο να είναι όχι μόνο πιστό στα πρωτότυπα αλλά επίσης σαφές και ευανάγνωστο.

Σας προτρέπουμε να εξετάσετε οι ίδιοι τη Μετάφραση Νέου Κόσμου. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο jw.org ή στην εφαρμογή JW Library, ή να προμηθευτείτε ένα αντίτυπο από την τοπική εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Μπορείτε να τη διαβάζετε με την πεποίθηση ότι τα λόγια του Θεού έχουν αποδοθεί με ακρίβεια στη γλώσσα σας.

Μερικά Χαρακτηριστικά της Μετάφρασης Νέου Κόσμου

Εισαγωγή στον Λόγο του Θεού: Περιέχει εδάφια που απαντούν σε 20 Γραφικές ερωτήσεις

Περίληψη Περιεχομένων: Εμφανίζεται στην αρχή κάθε Γραφικού βιβλίου και δίνει εν συντομία μια γενική εικόνα του βιβλίου, ενώ σας βοηθάει να εντοπίζετε γρήγορα τις Γραφικές αφηγήσεις

Παραπομπές: Κάθε σελίδα περιέχει παραπομπές που σας κατευθύνουν σε συναφή εδάφια

Υποσημειώσεις: Δίνουν εναλλακτικές διατυπώσεις, κυριολεκτικές αποδόσεις και επεξηγηματικές πληροφορίες

Ευρετήριο Λέξεων της Αγίας Γραφής: Αναφέρονται επιλεγμένες λέξεις και η θέση τους στην Αγία Γραφή, μαζί με ένα σύντομο απόσπασμα που δείχνει τα συμφραζόμενα

Γλωσσάριο Βιβλικών Όρων: Αυτό το συντομευμένο Βιβλικό λεξικό επικεντρώνεται στην εξήγηση λέξεων και φράσεων σύμφωνα με τη χρήση τους στην Αγία Γραφή

Παράρτημα Α: Ασχολείται με ζητήματα όπως οι αρχές της μετάφρασης της Αγίας Γραφής, τα χαρακτηριστικά αυτής της αναθεώρησης και το θεϊκό όνομα στις Γραφές

Παράρτημα Β: Περιλαμβάνει το άγγελμα της Αγίας Γραφής, χάρτες, διαγράμματα και άλλα βοηθήματα μελέτης

^ παρ. 4 Η μετάφραση των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών τέθηκε σε κυκλοφορία το 1993.