Αρχής γενομένης με τα τεύχη του Ιανουαρίου 2013, ο αριθμός σελίδων του Ξύπνα! και της έκδοσης της Σκοπιάς για το κοινό θα μειωθεί από 32 σε 16.

Εφόσον τα περιοδικά θα έχουν λιγότερη ύλη, οι μεταφραστικές ομάδες θα μπορούν να τα μεταφράζουν σε περισσότερες γλώσσες. Για παράδειγμα, το Ξύπνα! του Δεκεμβρίου 2012 μεταφράστηκε σε 84 γλώσσες και Η Σκοπιά του ίδιου μήνα σε 195. Ωστόσο, από το τεύχος του Ιανουαρίου 2013, το Ξύπνα! μεταφράζεται σε 98 γλώσσες και Η Σκοπιά σε 204. Η έκδοσης μελέτης της Σκοπιάς θα συνεχίσει να είναι περιοδικό 32 σελίδων.

Λιγότερες Σελίδες στο Χαρτί—Περισσότερες στο Διαδίκτυο

Οι αλλαγές στην έντυπη μορφή των περιοδικών μας θα επηρεάσουν τον Ιστότοπό μας (www.jw.org) με δύο τρόπους.

  1. Μέρος της ύλης που μέχρι τώρα δημοσιευόταν στα περιοδικά θα εμφανίζεται μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, τα άρθρα «Για τους Νεαρούς», «Τα Βιβλικά μου Μαθήματα» και η έκθεση για την αποφοίτηση της Γαλαάδ από την έκδοση της Σκοπιάς για το κοινό, καθώς και τα άρθρα «Για Οικογενειακή Ανασκόπηση» και «Οι Νεαροί Ρωτούν» από το Ξύπνα! θα δημοσιεύονται πλέον μόνο στο Διαδίκτυο.

  2. Τα περιοδικά μας θα είναι διαθέσιμα και σε μια επιπλέον ηλεκτρονική μορφή. Εδώ και χρόνια, Η Σκοπιά και το Ξύπνα! αναρτώνταν στον Ιστότοπο www.jw.org ως αρχεία PDF. Τώρα θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή HTML, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτά και η ανάγνωσή τους από επιτραπέζιο υπολογιστή ή φορητή συσκευή. Επίσης, θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση και σε άλλα έντυπά μας, τα οποία βρίσκονται στο Διαδίκτυο σε 400 περίπου γλώσσες.