Δείτε θαρραλέους Μάρτυρες να μεταφέρουν έντυπα σε ένα δύσκολο ταξίδι.