Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εικόνες που Ζωντανεύουν το Κείμενο

Εικόνες που Ζωντανεύουν το Κείμενο

Πολλές εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά περιέχουν έγχρωμες εικόνες που πλαισιώνουν το κείμενο. Αυτό, όμως, δεν συνέβαινε πάντα. Το πρώτο τεύχος της Σκοπιάς της Σιών, που κυκλοφόρησε το 1879, δεν είχε καμία εικόνα. Επί αρκετές δεκαετίες, τα έντυπά μας εξακολουθούσαν να είναι πυκνογραμμένα, και μόνο σπάνια εμφανιζόταν στο κείμενο κάποια απεικόνιση ή μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Τώρα, πολλές από τις εκδόσεις μας είναι γεμάτες εικόνες. Μεγάλο μέρος της εικονογράφησης που βλέπετε σε αυτές—τόσο στα έντυπα όσο και στον ιστότοπο—παράγεται από τους ζωγράφους, τους φωτογράφους και τους γραφίστες μας. Για να δημιουργηθούν εικόνες που διδάσκουν σημαντικές ιστορικές και Γραφικές αλήθειες, χρειάζεται να γίνει επιμελής και βαθιά έρευνα.

Για παράδειγμα, δείτε την εικόνα αυτού του άρθρου, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου “Δώστε Πλήρη Μαρτυρία” για τη Βασιλεία του Θεού. Η σκηνή διαδραματίζεται στην αρχαία Κόρινθο. Σύμφωνα με το 18ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, ο απόστολος Παύλος βρίσκεται ενώπιον του Γαλλίωνα μπροστά στο βήμα—τη δικαστική έδρα. Για να απεικονιστεί σωστά ο χώρος εκείνος, μια ομάδα έκανε έρευνα, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, σχετικά με τη θέση και το χρώμα των μαρμάρινων κτισμάτων που υπήρχαν εκεί και έδωσε στο ζωγράφο τις σχετικές πληροφορίες. Έδωσε επίσης στοιχεία για την ενδυμασία των Ρωμαίων του πρώτου αιώνα. Έτσι λοιπόν, ο ανθύπατος Γαλλίων, στο κέντρο της εικόνας, παρουσιάζεται ντυμένος με επίσημη αυτοκρατορική ενδυμασία. Φοράει χιτώνα και τήβεννο με φαρδιά πορφυρή ταινία, καθώς και ένα είδος υποδημάτων που ονομάζονταν κάλτιοι. Η ομάδα που έκανε την έρευνα παρατήρησε ακόμη ότι ο Γαλλίων, καθώς στεκόταν στο βήμα, ήταν προφανώς στραμμένος προς τα βορειοδυτικά. Αυτή η πληροφορία έδωσε στο ζωγράφο μια ιδέα για το φωτισμό της εικόνας.

Οργάνωση του Υλικού

Όλες οι εικόνες ταξινομούνται για να είναι τεκμηριωμένη η έρευνα, και για να μπορούμε, αν χρειαστεί, να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε. Επί πολλά χρόνια, αρχειοθετούσαμε το καλλιτεχνικό υλικό σε μεγάλους φακέλους ανάλογα με το έντυπο στο οποίο εμφανιζόταν. Οι φωτογραφίες αρχειοθετούνταν με βάση το θέμα τους. Καθώς, όμως, αυτά τα αρχεία μεγάλωναν, ο εντοπισμός και η επαναχρησιμοποίηση μιας εικόνας γινόταν όλο και πιο δύσκολο εγχείρημα.

Το 1991, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που κάλυπτε τις ιδιαίτερες αυτές ανάγκες. Η βάση δεδομένων ονομάστηκε Σύστημα Υπηρεσιών Εικονογράφησης, και τώρα περιέχει πάνω από 440.000 εικόνες. Εκεί καταχωρίζονται, εκτός από τις εικόνες που έχουν ήδη εμφανιστεί στις εκδόσεις μας, και χιλιάδες άλλες φωτογραφίες για μελλοντική χρήση.

Επίσης, καταγράφεται πλήθος άλλων λεπτομερειών, όπως πότε και πού χρησιμοποιήθηκε η κάθε εικόνα, τα ονόματα αυτών που εμφανίζονται καθώς και η χρονική περίοδος που απεικονίζεται. Είναι σημαντικό να μπορούμε να βρίσκουμε γρήγορα τις κατάλληλες εικόνες όταν ετοιμάζονται νέες εκδόσεις.

Μερικές φορές παίρνουμε, κατόπιν άδειας, εικόνες από εμπορικούς φορείς. Ας πούμε ότι χρειαζόμαστε μια εικόνα των δακτυλίων του Κρόνου για κάποιο άρθρο του Ξύπνα! Η ομάδα υποστήριξης βρίσκει την κατάλληλη εικόνα και επικοινωνεί με τον κάτοχο ζητώντας άδεια να τη χρησιμοποιήσουμε. Μερικοί, δείχνοντας εκτίμηση για το παγκόσμιο Βιβλικό εκπαιδευτικό μας έργο, μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε το υλικό τους δωρεάν. Άλλοι ζητούν να πληρώσουμε κάποιο αντίτιμο ή να αναφέρουμε την πηγή του υλικού. Αφού εξασφαλίσουμε την άδεια, χρησιμοποιούμε την εικόνα στο έντυπό μας και την καταχωρίζουμε στη βάση δεδομένων.

Σήμερα, μερικές από τις εκδόσεις μας αποτελούνται ως επί το πλείστον από εικόνες. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν Εικονογραφημένες Βιβλικές Ιστορίες. Επίσης υπάρχουν έγχρωμα βιβλιάρια, όπως το βιβλιάριο Να Ακούτε τον Θεό, τα οποία κυκλοφορούν και σε έντυπη μορφή και διδάσκουν σπουδαία μαθήματα με λίγα λόγια. Τόσο αυτές οι εκδόσεις όσο και η υπόλοιπη έντυπη και ηλεκτρονική ύλη μας προάγουν τη γνώση της Αγίας Γραφής.