Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μια Βιβλιοθήκη Τσέπης

Στις 7 Οκτωβρίου 2013, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έθεσαν σε κυκλοφορία μια εφαρμογή για φορητές συσκευές στην αγγλική γλώσσα, την εφαρμογή JW Library, η οποία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να διαβάζει και να μελετάει την Αγία Γραφή. Προσφέρεται δωρεάν και περιέχει έξι αγγλικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, μεταξύ αυτών τη Μετάφραση Βασιλέως Ιακώβου (King James Version) και την αναθεωρημένη έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου του 2013. *

Γιατί Δημιουργήθηκε;

Για εκατομμύρια ανθρώπους τα smartphones, οι ταμπλέτες και παρόμοιες συσκευές αποτελούν βασικό εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας. Αν και ο ιστότοπος jw.org παρείχε ήδη βοηθήματα για την ανάγνωση και τη μελέτη της Αγίας Γραφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες συσκευές, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί και η εφαρμογή JW Library. Γιατί;

Πρώτον, επειδή μετά την εγκατάστασή της δεν χρειάζεται σύνδεση με το Ίντερνετ για να λειτουργήσει και, δεύτερον επειδή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ανατρέχει εύκολα στα εδάφια και να κάνει βαθύτερη μελέτη στη Γραφή.

Πώς Βοηθάει στη Μελέτη της Αγίας Γραφής

Ανοίγοντας την εφαρμογή JW Library για πρώτη φορά, ο χρήστης βλέπει τα ονόματα όλων των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Όταν επιλέγει ένα βιβλίο, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα κεφάλαιά του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο εδάφιο ή μια περικοπή ενός κεφαλαίου μέσα σε δευτερόλεπτα. Η εφαρμογή αυτή έχει αρκετά ακόμη βοηθήματα για μελέτη της Γραφής:

  • Υποσημειώσεις με εναλλακτικές αποδόσεις και επεξηγηματικές πληροφορίες

  • Παραπομπές σε συναφή εδάφια

  • Λειτουργία αναζήτησης που εμφανίζει όλα τα σημεία της Γραφής στα οποία υπάρχει μια επιλεγμένη λέξη ή φράση

  • Περίληψη περιεχομένων στην αρχή κάθε βιβλίου

  • Πίνακα που αναφέρει το συγγραφέα κάθε βιβλίου, τη χρονολογία και τον τόπο συγγραφής του, καθώς και την περίοδο που καλύπτει

  • Τμήμα με έγχρωμους χάρτες, πίνακες και διαγράμματα

Όπως όλες οι εκδόσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά, έτσι και η εφαρμογή JW Library παρέχεται δωρεάν και χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από προαιρετικές συνεισφορές. (2 Κορινθίους 9:7) Μέχρι τώρα, έχουν γίνει πάνω από ένα εκατομμύριο λήψεις της. Μπορείτε να την κατεβάσετε και εσείς και να ωφεληθείτε από αυτή την εξαιρετική βιβλιοθήκη τσέπης!

^ παρ. 2 Με τις ενημερώσεις που προστέθηκαν τον Ιανουάριο του 2014, η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης το υμνολόγιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς και σχόλια για ένα διαφορετικό εδάφιο της Αγίας Γραφής κάθε μέρα.