Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βλέπω το Λόγο του Θεού στη Γλώσσα Μου

Βλέπω το Λόγο του Θεού στη Γλώσσα Μου

Δείτε πώς ωφελούνται κάποιοι κωφοί γονείς από τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στην αμερικανική νοηματική.