Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Γένεση—Τώρα Διαθέσιμη στην Αμερικανική Νοηματική

«ΘΑ ΧΑΡΕΙΤΕ να μάθετε ότι είναι σε εξέλιξη η μετάφραση επιλεγμένων βιβλίων των Εβραϊκών Γραφών [Παλαιά Διαθήκη]. Η βιντεοσκόπηση του βιβλίου της Γένεσης ήδη έχει ετοιμαστεί!» Με αυτή τη συναρπαστική ανακοίνωση οι κωφοί άρχισαν να κουνούν τα χέρια τους «χειροκροτώντας» στη νοηματική.

Αυτή η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της τελικής ομιλίας που παρουσιάστηκε σε πρόσφατες συνελεύσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην αμερικανική νοηματική γλώσσα.

Το 2005, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά άρχισαν να μεταφράζουν τη Μετάφραση Νέου Κόσμου των Αγίων Γραφών στην αμερικανική νοηματική, ξεκινώντας με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Το 2010, είχαν ολοκληρωθεί σε αυτή τη γλώσσα και τα 27 βιβλία της κοινώς λεγόμενης Καινής Διαθήκης.

Επιπλέον, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν μεταφράσει τμήματα της Αγίας Γραφής σε πέντε ακόμη νοηματικές γλώσσες.

Γιατί γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια; Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν ότι το τυπωμένο κείμενο βασίζεται σε ομιλούμενη γλώσσα, την οποία πολλοί κωφοί δεν έχουν μάθει ποτέ. Όταν η Αγία Γραφή μεταφράζεται στη νοηματική γλώσσα με ακρίβεια, σαφήνεια και φυσικότητα, δίνεται σε περισσότερους κωφούς η ευκαιρία να καταλάβουν το περιεχόμενό της και να αναπτύξουν στενή προσωπική σχέση με τον Θεό. Πώς έγινε δεκτή από τους κωφούς η συγκεκριμένη μετάφραση στη νοηματική;

Ένας νεαρός κωφός είπε: «Όταν κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ένιωσα ότι ο Ιεχωβά Θεός με διαβεβαίωνε προσωπικά για την αγάπη του. Η μετάφραση της Γένεσης με έκανε να το νιώσω αυτό ακόμη πιο έντονα. Ο Ιεχωβά με βοηθάει με κάθε τρόπο να τον γνωρίσω».

Μια κωφή γυναίκα εξέφρασε τα αισθήματά της ως εξής: «Οι νοηματιστές αποδίδουν τα νοήματα τόσο ξεκάθαρα και εκφραστικά! Την έχω ερωτευτεί αυτή τη Γραφή. Έχω καταλάβει ότι ο Ιεχωβά θέλει να διαβάζω το Λόγο του εδάφιο προς εδάφιο με όλα τα συμφραζόμενα, έτσι ώστε να αποκτήσω πιο σφαιρική κατανόηση για Εκείνον. Αυτή η σαφήνεια με συγκινεί και με βοηθάει να του ανοίγω πιο πολύ την καρδιά μου όταν προσεύχομαι».