Μάθετε την ιστορία ενός αγροκτήματος το οποίο παράγει ένα μοναδικό είδος σοδειάς εδώ και δεκαετίες.