Άτομα που έχουν εργαστεί σε αυτό το κτίριο αφηγούνται γιατί θα τους μείνει αξέχαστο.