Μάθετε την ιστορία της επιγραφής της Σκοπιάς, που είναι πασίγνωστη στη Νέα Υόρκη.