Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Συνεντεύξεις—133η Τάξη της Γαλαάδ

Συνεντεύξεις—133η Τάξη της Γαλαάδ

Δείτε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσαν δύο σπουδαστές της 133ης τάξης της Γαλαάδ.