Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αποσπάσματα από την Αποφοίτηση της 138ης Τάξης της Γαλαάδ

Αποσπάσματα από την Αποφοίτηση της 138ης Τάξης της Γαλαάδ

Δείτε αποσπάσματα από το πρόγραμμα αποφοίτησης της 138ης τάξης της Γαλαάδ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα της αποφοίτησης (στην αγγλική) στο JW Broadcasting.