Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αποσπάσματα από την Αποφοίτηση της 135ης Τάξης της Σχολής Γαλαάδ

Αποσπάσματα από την Αποφοίτηση της 135ης Τάξης της Σχολής Γαλαάδ

Δείτε αποσπάσματα από το πρόγραμμα αποφοίτησης της 135ης τάξης της Γαλαάδ.