Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Παιδιατρική)

Αντιμετώπιση Αγγειοαποφρακτικής Κρίσης και Οξέος Θωρακικού Συνδρόμου—Αντιβιοτική και Αναπνευστική Θεραπεία

Beneficial effect of intravenous dexamethasone in children with mild to moderately severe acute chest syndrome complicating sickle cell disease.

Bernini JC, Rogers ZR, Sandler ES, Reisch JS, Quinn CT, Buchanan GR.

Πηγή‎: Blood 1998;92(9):3082-9.

Καταχώριση‎: PubMed 9787142

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9787142

A randomized, placebo-controlled trial of arginine therapy for the treatment of children with sickle cell disease hospitalized with vaso-occlusive pain episodes.

Morris CR, Kuypers FA, Lavrisha L, Ansari M, Sweeters N, Stewart M, Gildengorin G, Neumayr L, Vichinsky EP.

Πηγή‎: Haematologica 2013;98(9):1375-82.

Καταχώριση‎: PubMed 23645695

DOI‎: 10.3324/haematol.2013.086637

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645695

The use of incentive spirometry in pediatric patients with sickle cell disease to reduce the incidence of acute chest syndrome.

Ahmad FA, Macias CG, Allen JY.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(6):415-20.

Καταχώριση‎: PubMed 21792036

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821ed4ce

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21792036

A short course of prednisone in the management of acute chest syndrome of sickle cell disease.

Kumar R, Qureshi S, Mohanty P, Rao SP, Miller ST.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(3):e91-4.

Καταχώριση‎: PubMed 20216237

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e3181c29c52

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20216237

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome.

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

Πηγή‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Καταχώριση‎: PubMed 15182051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051

Preliminary assessment of inhaled nitric oxide for acute vaso-occlusive crisis in pediatric patients with sickle cell disease.

Weiner DL, Hibberd PL, Betit P, Cooper AB, Botelho CA, Brugnara C.

Πηγή‎: JAMA 2003;289(9):1136-42.

Καταχώριση‎: PubMed 12622584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12622584

Predictors of bacteremia in febrile children with sickle cell disease.

West DC, Andrada E, Azari R, Rangaswami AA, Kuppermann N.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(4):279-83.

Καταχώριση‎: PubMed 11972096

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11972096


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.