Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Παιδιατρική)

Αντιμετώπιση της Αναιμίας

Preliminary results with administration of recombinant human erythropoietin in sickle cell/beta-thalassemia patients during pregnancy.

Bourantas K, Makrydimas G, Georgiou J, Tsiara S, Lolis D.

Πηγή‎: Eur J Haematol 1996;56(5):326-8.

Καταχώριση‎: PubMed 8641410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8641410

On the use of hydroxyurea/erythropoietin combination therapy for sickle cell disease.

el-Hazmi MA, al-Momen A, Kandaswamy S, Huraib S, Harakati M, al-Mohareb F, Warsy AS.

Πηγή‎: Acta Haematol 1995;94(3):128-34.

Καταχώριση‎: PubMed 7502628

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7502628

The use of barbiturate coma as salvage therapy in a postoperative Jehovah's Witness patient with life-threatening anemia.

Wang SW, Badami CD, Deitch EA.

Πηγή‎: Am Surg 2009;75(12):1175-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19999907

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19999907

Use of erythropoietin in a pregnant Jehovah’s Witness with sickle-cell disease.

Tan TL, Ahmad H, Jhavar R, Patel R, Harrison C, Oteng-Ntim E.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):82-3.

Καταχώριση‎: PubMed 17365469

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365469

Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review.

Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, Martyr S, Taylor JG 6th, Machado RF, Heller T, Castro O, Gladwin MT.

Πηγή‎: Haematologica 2006;91(8):1076-83.

Καταχώριση‎: PubMed 16885048

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885048


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.