Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Ενηλίκων)

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Primary hemorrhagic stroke in children with sickle cell disease is associated with recent transfusion and use of corticosteroids.

Strouse JJ, Hulbert ML, DeBaun MR, Jordan LC, Casella JF.

Πηγή‎: Pediatrics 2006;118(5):1916-24.

Καταχώριση‎: PubMed 17079562

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079562

Delayed hemolytic transfusion reaction/hyperhemolysis syndrome in children with sickle cell disease.

Talano JA, Hillery CA, Gottschall JL, Baylerian DM, Scott JP.

Πηγή‎: Pediatrics 2003;111(6 Pt 1):e661-5.

Καταχώριση‎: PubMed 12777582

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12777582

Prevalence of human immunodeficiency virus transmission among transfused children with sickle cell anemia in Enugu Nigeria.

Ubesie A, Emodi I, Ikefuna A, Ilechukwu G, Ilechukwu G.

Πηγή‎: Ann Med Health Sci Res 2012;2(2):109-13.

Καταχώριση‎: PubMed 23439999

DOI‎: 10.4103/2141-9248.105655

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439999


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.