Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Ενηλίκων)

Αντιμετώπιση Αγγειοαποφρακτικής Κρίσης και Οξέος Θωρακικού Συνδρόμου—Αντιμετώπιστη Πόνου

Adult emergency department patients with sickle cell pain crisis: results from a quality improvement learning collaborative model to improve analgesic management.

Tanabe P, Hafner JW, Martinovich Z, Artz N.

Πηγή‎: Acad Emerg Med 2012;19(4):430-8.

Καταχώριση‎: PubMed 22506947

DOI‎: 10.1111/j.1553-2712.2012.01330.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22506947

What is the best pharmacologic treatment for sickle cell disease pain crises?

Baker M, Hafner JW.

Πηγή‎: Ann Emerg Med 2012;59(6):515-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22221839

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2011.11.026

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221839

Update on pain management in sickle cell disease.

Ballas SK.

Πηγή‎: Hemoglobin 2011;35(5-6):520-9.

Καταχώριση‎: PubMed 21910604

DOI‎: 10.3109/03630269.2011.610478

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910604

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial.

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

Πηγή‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17721622

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.