Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Ενηλίκων)

Αντιμετώπιστη Οξείας Κρίσης Εγκλωβισμού στον Σπλήνα

Comparative treatment and literature review for laparoscopic splenectomy alone versus preoperative splenic artery embolization splenectomy.

Wu Z, Zhou J, Pankaj P, Peng B.

Πηγή‎: Surg Endosc 2012;26(10):2758-66.

Καταχώριση‎: PubMed 22580870

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22580870

Extreme acute anemia in an adult sickle cell disease patient: look at the spleen.

de Prost N, Bartolucci P, Boroli F, Moroch J, Galactéros F, Brun-Buisson C, Thille AW.

Πηγή‎: Intensive Care Med 2012;38(2):337-8.

Καταχώριση‎: PubMed 22120771

DOI‎: 10.1007/s00134-011-2429-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22120771

Concomitant intraoperative splenic artery embolization and laparoscopic splenectomy versus laparoscopic splenectomy: comparison of treatment outcome.

Naoum JJ, Silberfein EJ, Zhou W, Sweeney JF, Albo D, Brunicardi FC, Kougias P, El Sayed HF, Lin PH.

Πηγή‎: Am J Surg 2007;193(6):713-8.

Καταχώριση‎: PubMed 17512282

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17512282

Laparoscopic splenectomy for hematological disorders. Our experience in adult and pediatric patients.

Caprotti R, Porta G, Franciosi C, Codecasa G, Romano F, Musco F, Uggeri F.

Πηγή‎: Int Surg 1998;83(4):303-7.

Καταχώριση‎: PubMed 10096747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10096747


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.