Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Πλασμαφαίρεση με Χρήση Κολλοειδών, Αλβουμίνης ή Κρυοϋπερκείμενου

Pentastarch instead of albumin as replacement fluid for therapeutic plasma exchange. The Canadian Apheresis Group.

Rock G, Sutton DM, Freedman J, Nair RC.

Πηγή‎: J Clin Apheresis 1997;12(4):165-9.

Καταχώριση‎: PubMed 9483177

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9483177

Replacement fluids in plasmapheresis: cross-over comparative study.

Le Conte P, Nicolas F, Adjou C, N'Guyen JM, Billaud E, Moreau P.

Πηγή‎: Intensive Care Med 1997;23(3):342-4.

Καταχώριση‎: PubMed 9083239

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9083239

Starch and albumin mixture as replacement fluid in therapeutic plasma exchange is safe and effective.

Agreda-Vásquez GP, Espinosa-Poblano I, Sánchez-Guerrero SA, Crespo-Solís E, Cabrera-Vásquez S, López-Salmorán J, Barajas J, Peñaloza-Ramírez P, Tirado-Cárdenas N, Velázquez A.

Πηγή‎: J Clin Apher 2008;23(5):163-7.

Καταχώριση‎: PubMed 18819155

DOI‎: 10.1002/jca.20175

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18819155

Tryptophan-immobilized column-based immunoadsorption as the choice method for plasmapheresis in Guillain-Barré syndrome.

Okamiya S, Ogino M, Ogino Y, Irie S, Kanazawa N, Saito T, Sakai F.

Πηγή‎: Ther Apher Dial 2004;8(3):248-53.

Καταχώριση‎: PubMed 15154879

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15154879

Hydroxyethylstarch as a replacement fluid in therapeutic plasma exchange for lupus nephritis in a Jehovah's Witness.

Cid J, Díaz E, Ortín X, Elies E.

Πηγή‎: Transfus Apheresis Sci 2003;28(1):101-2.

Καταχώριση‎: PubMed 12620275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12620275

Immunoadsorption in Guillain-Barré syndrome and myasthenia gravis.

Haupt WF, Rosenow F, van der Ven C, Birkmann C.

Πηγή‎: Ther Apher 2000;4(3):195-7.

Καταχώριση‎: PubMed 10910018

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910018

Treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura with the cryosupernatant fraction of plasma: a case report and review of the literature.

Ellis J, Theodossiou C, Schwarzenberger P.

Πηγή‎: Am J Med Sci 1999;318(3):190-3.

Καταχώριση‎: PubMed 10487410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10487410


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.