Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Άλλες Κυτταροπενίες

Successful treatment of autoimmune neutropenia with recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (R-metHuG-CSF).

Krishnan K, Ross CW, Bockenstedt PL, Adams PT.

Πηγή‎: Clin Lab Haematol 1997;19(2):105-9.

Καταχώριση‎: PubMed 9218149

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9218149

The use of rhG-CSF in chronic autoimmune neutropenia: reversal of autoimmune phenomena, a case history.

Kuijpers TW, de Haas M, de Groot CJ, von dem Borne AE, Weening RS.

Πηγή‎: Br J Haematol 1996;94(3):464-9.

Καταχώριση‎: PubMed 8790143

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8790143

Thrombopoietin-receptor agonists in haematological disorders: the Danish experience.

Gudbrandsdottir S, Frederiksen H, Hasselbalch H.

Πηγή‎: Platelets 2012;23(6):423-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22185370

DOI‎: 10.3109/09537104.2011.634931

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22185370

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Πηγή‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Καταχώριση‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605

Danazol in the treatment of systemic lupus erythematosus: a qualitative systematic review.

Letchumanan P, Thumboo J.

Πηγή‎: Semin Arthritis Rheum 2011;40(4):298-306.

Καταχώριση‎: PubMed 20541792

DOI‎: 10.1016/j.semarthrit.2010.03.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541792

Successful treatment of refractory immune thrombocytopenia with anti-CD20 antibody in a patient with systemic lupus erythematosus.

Lee JW, Kim HA, Sung JM, Suh CH.

Πηγή‎: Lupus 2010;19(2):227-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19884220

DOI‎: 10.1177/0961203309345723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884220

B-cell depletion for autoimmune thrombocytopenia and autoimmune hemolytic anemia in pediatric systemic lupus erythematosus.

Kumar S, Benseler SM, Kirby-Allen M, Silverman ED.

Πηγή‎: Pediatrics 2009;123(1):e159-63.

Καταχώριση‎: PubMed 19074962

DOI‎: 10.1542/peds.2008-2361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074962


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.