Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Bovine hemoglobin: a nontraditional approach to the management of acute anemia in a Jehovah's Witness patient with autoimmune hemolytic anemia.

Jordan SD, Alexander E.

Πηγή‎: J Pharm Pract 2013;26(3):257-60.

Καταχώριση‎: PubMed 22869910

DOI‎: 10.1177/0897190012451928

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22869910

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Πηγή‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Καταχώριση‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605

Hydroxyethylstarch as a replacement fluid in therapeutic plasma exchange for lupus nephritis in a Jehovah's Witness.

Cid J, Díaz E, Ortín X, Elies E.

Πηγή‎: Transfus Apheresis Sci 2003;28(1):101-2.

Καταχώριση‎: PubMed 12620275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12620275

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Πηγή‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Καταχώριση‎: PubMed 12358947

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.