Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Life-threatening retro-pharyngeal bleed in a case of systemic lupus erythematosus--an uncommon but important evil of a common disease.

Palla A, Rogers J, Singh S.

Πηγή‎: BMJ Case Rep 2011 Oct 11;2011.

Καταχώριση‎: PubMed 22675012

DOI‎: 10.1136/bcr.08.2011.4627

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675012

Experiences with recombinant FVIIa in the emergency treatment of patients with autoimmune thrombocytopenia: a review of the literature.

Salama A, Rieke M, Kiesewetter H, von Depka M.

Πηγή‎: Ann Hematol 2009;88(1):11-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18787824

DOI‎: 10.1007/s00277-008-0608-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787824

Recombinant factor VIIa for refractive haemorrhage in autoimmune idiopathic thrombocytopenic purpura.

Culic S.

Πηγή‎: Br J Haematol 2003;120(5):909-10.

Καταχώριση‎: PubMed 12614230

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614230

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Πηγή‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Καταχώριση‎: PubMed 12358947

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947

Acquired type 3-like von Willebrand syndrome preceded full-blown systemic lupus erythematosus.

Niiya M, Niiya K, Takazawa Y, Hayashi Y, Tanio Y, Kushiro M, Tanimizu M, Hasegawa H, Tanimoto M.

Πηγή‎: Blood Coagul Fibrinolysis 2002;13(4):361-5.

Καταχώριση‎: PubMed 12032403

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12032403

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage.

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, et al.

Πηγή‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Καταχώριση‎: PubMed 11891811

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.