Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Αυτοάνοση (Ιδιοπαθής) Θρομβοκυττοπενική Πορφύρα

Efficacy of high-dose methylprednisolone as a first-line therapy in adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura.

Alpdogan O, Budak-Alpdogan T, Ratip S, Firatli-Tuglular T, Tanriverdi S, Karti S, Bayik M, Akoglu T.

Πηγή‎: Br J Haematol 1998;103(4):1061-3.

Καταχώριση‎: PubMed 9886319

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9886319

Systematic review: efficacy and safety of rituximab for adults with idiopathic thrombocytopenic purpura.

Arnold DM, Dentali F, Crowther MA, Meyer RM, Cook RJ, Sigouin C, Fraser GA, Lim W, Kelton JG.

Πηγή‎: Ann Intern Med 2007;146(1):25-33.

Καταχώριση‎: PubMed 17200219

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17200219

A prospective, randomized trial of high-dose intravenous immune globulin G therapy, oral prednisone therapy, and no therapy in childhood acute immune thrombocytopenic purpura.

Blanchette VS, Luke B, Andrew M, Sommerville-Nielsen S, Barnard D, de Veber B, Gent M.

Πηγή‎: J Pediatr 1993;123(6):989-95.

Καταχώριση‎: PubMed 8229536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8229536

High-dose dexamethasone as a first- and second-line treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults.

Borst F, Keuning JJ, van Hulsteijn H, Sinnige H, Vreugdenhil G.

Πηγή‎: Ann Hematol 2004;83(12):764-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15309522

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309522

Guidelines for the investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy.

British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force.

Πηγή‎: Br J Haematol 2003;120(4):574-96.

Καταχώριση‎: PubMed 12588344

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12588344

Initial treatment of immune thrombocytopenic purpura with high-dose dexamethasone.

Cheng Y, Wong RS, Soo YO, Chui CH, Lau FY, Chan NP, Wong WS, Cheng G.

Πηγή‎: N Engl J Med 2003;349(9):831-6.

Καταχώριση‎: PubMed 12944568

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12944568

How I treat immune thrombocytopenia: the choice between splenectomy or a medical therapy as a second-line treatment.

Ghanima W, Godeau B, Cines DB, Bussel JB.

Πηγή‎: Blood 2012;120(5):960-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22740443

DOI‎: 10.1182/blood-2011-12-309153

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22740443

Romiplostim or standard of care in patients with immune thrombocytopenia.

Kuter DJ, Rummel M, Boccia R, Macik BG, Pabinger I, Selleslag D, Rodeghiero F, Chong BH, Wang X, Berger DP.

Πηγή‎: N Engl J Med 2010;363(20):1889-99.

Καταχώριση‎: PubMed 21067381

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1002625

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067381

Therapy with high-dose dexamethasone (HD-DXM) in previously untreated patients affected by idiopathic thrombocytopenic purpura: a GIMEMA experience.

Mazzucconi MG, Fazi P, Bernasconi S, De Rossi G, Leone G, Gugliotta L, Vianelli N, Avvisati G, Rodeghiero F, Amendola A, Baronci C, Carbone C, Quattrin S, Fioritoni G, D'Alfonso G, Mandelli F; Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto (GIMEMA) Thrombocytopenia Working Party.

Πηγή‎: Blood 2007;109(4):1401-7.

Καταχώριση‎: PubMed 17077333

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077333

The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia.

Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA; American Society of Hematology.

Πηγή‎: Blood 2011;117(16):4190-207.

Καταχώριση‎: PubMed 21325604

DOI‎: 10.1182/blood-2010-08-302984

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21325604

International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia.

Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, Chong BH, Cines DB, Gernsheimer TB, Godeau B, Grainger J, Greer I, Hunt BJ, Imbach PA, Lyons G, McMillan R, Rodeghiero F, Sanz MA, Tarantino M, Watson S, Young J, Kuter DJ.

Πηγή‎: Blood 2010;115(2):168-86.

Καταχώριση‎: PubMed 19846889

DOI‎: 10.1182/blood-2009-06-225565

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19846889

Intravenous anti-D treatment of immune thrombocytopenic purpura: experience in 272 patients.

Scaradavou A, Woo B, Woloski BM, Cunningham-Rundles S, Ettinger LJ, Aledort LM, Bussel JB.

Πηγή‎: Blood 1997;89(8):2689-700.

Καταχώριση‎: PubMed 9108386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9108386


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.