Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Αυτοάνοσα Νοσήματα και Καταστάσεις)

Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία

A case of late-onset systemic lupus erythematosus with severe anemia.

Matsumoto M, Kaieda S, Honda S, Ida H, Hoshino T, Fukuda T.

Πηγή‎: Kurume Med J 2013;60(1):25-8.

Καταχώριση‎: PubMed 23925156

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925156

Erythropoietin may improve anemia in patients with autoimmune hemolytic anemia associated with reticulocytopenia.

Arbach O, Funck R, Seibt F, Salama A.

Πηγή‎: Transfus Med Hemother 2012;39(3):221-3.

Καταχώριση‎: PubMed 22851939

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22851939

Low-dose rituximab in adult patients with idiopathic autoimmune hemolytic anemia: clinical efficacy and biologic studies.

Barcellini W, Zaja F, Zaninoni A, Imperiali FG, Battista ML, Di Bona E, Fattizzo B, Consonni D, Cortelezzi A, Fanin R, Zanella A.

Πηγή‎: Blood 2012;119(16):3691-7.

Καταχώριση‎: PubMed 22267606

DOI‎: 10.1182/blood-2011-06-363556

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22267606

Low-dose rituximab and alemtuzumab combination therapy for patients with steroid-refractory autoimmune cytopenias.

Gómez-Almaguer D, Solano-Genesta M, Tarín-Arzaga L, Herrera-Garza JL, Cantú-Rodríguez OG, Gutiérrez-Aguirre CH, Jaime-Pérez JC.

Πηγή‎: Blood 2010;116(23):4783-5.

Καταχώριση‎: PubMed 20841509

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-291831

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20841509

The changing spectrum of drug-induced immune hemolytic anemia.

Arndt PA, Garratty G.

Πηγή‎: Semin Hematol 2005;42(3):137-44.

Καταχώριση‎: PubMed 16041663

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041663

Rituximab for the treatment of refractory autoimmune hemolytic anemia in children.

Zecca M, Nobili B, Ramenghi U, Perrotta S, Amendola G, Rosito P, Jankovic M, Pierani P, De Stefano P, Bonora MR, Locatelli F.

Πηγή‎: Blood 2003;101(10):3857-61.

Καταχώριση‎: PubMed 12531800

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12531800

High-dose cyclophosphamide for refractory autoimmune hemolytic anemia.

Moyo VM, Smith D, Brodsky I, Crilley P, Jones RJ, Brodsky RA.

Πηγή‎: Blood 2002;100(2):704-6.

Καταχώριση‎: PubMed 12091370

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091370

Autoimmune hemolytic anemia.

Gehrs BC, Friedberg RC.

Πηγή‎: Am J Hematol 2002;69(4):258-71.

Καταχώριση‎: PubMed 11921020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11921020

Anti-CD20 monoclonal antibody for the treatment of severe, immune-mediated, pure red cell aplasia and hemolytic anemia.

Zecca M, De Stefano P, Nobili B, Locatelli F.

Πηγή‎: Blood 2001;97(12):3995-7.

Καταχώριση‎: PubMed 11389047

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389047


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.