Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βήτα Θαλασσαιμία (Ενηλίκων)

Ενδιάμεση και Ελάσσων Βήτα Θαλασσαιμία—Υποστηρικτικές Θεραπείες και Διαδικασίες

Deferasirox demonstrates a dose-dependent reduction in liver iron concentration and consistent efficacy across subgroups of non-transfusion-dependent thalassemia patients.

Taher AT, Porter JB, Viprakasit V, Kattamis A, Chuncharunee S, Sutcharitchan P, Siritanaratkul N, Galanello R, Karakas Z, Lawniczek T, Habr D, Ros J, Zhang Y, Cappellini MD.

Πηγή‎: Am J Hematol 2013;88(6):503-6.

Καταχώριση‎: PubMed 23553596

DOI‎: 10.1002/ajh.23445

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553596

Prevalance of iron deficiency in thalassemia minor: a study from tertiary hospital.

Dolai TK, Nataraj KS, Sinha N, Mishra S, Bhattacharya M, Ghosh MK.

Πηγή‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2012;28(1):7-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23449336

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0088-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449336

Iron overload in β-thalassemia intermedia: an emerging concern.

Musallam KM, Cappellini MD, Taher AT.

Πηγή‎: Curr Opin Hematol 2013;20(3):187-92.

Καταχώριση‎: PubMed 23426199

DOI‎: 10.1097/MOH.0b013e32835f5a5c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426199

Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials.

Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB.

Πηγή‎: AAPS J 2013;15(1):195-218.

Καταχώριση‎: PubMed 23143785

DOI‎: 10.1208/s12248-012-9432-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143785

Treatment with bosentan in a patient with thalassemia intermedia and pulmonary arterial hypertension.

Anthi A, Tsangaris I, Hamodraka ES, Lekakis J, Armaganidis A, Orfanos SE.

Πηγή‎: Blood 2012;120(7):1531-2.

Καταχώριση‎: PubMed 22899478

DOI‎: 10.1182/blood-2012-04-422568

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22899478

Iron out for nontransfused thalassemia.

Marks PW.

Πηγή‎: Blood 2012;120(5):928-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22859709

DOI‎: 10.1182/blood-2012-06-433227

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22859709

Vitamin E supplement improves erythrocyte membrane fluidity of thalassemia: an ESR spin labeling study.

Sutipornpalangkul W, Morales NP, Unchern S, Sanvarinda Y, Chantharaksri U, Fucharoen S.

Πηγή‎: J Med Assoc Thai 2012;95(1):29-36.

Καταχώριση‎: PubMed 22379738

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22379738


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.