Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βήτα Θαλασσαιμία (Παιδιατρική)

Μείζονα Βήτα Θαλασσαιμία—Φαρμακολογική Επαγωγή Σύνθεσης Εμβρυϊκής Αιμοσφαιρίνης

Hydroxyurea can reduce or eliminate transfusion requirements in children with major and intermediate thalassemia.

Hashemi A, Abrishamkar M, Jenabzade AR, Eslami Z.

Πηγή‎: Iran J Blood Cancer 2009;1(4):147-50.

Καταχώριση‎: IMEMR 107228

http://www.ijbc.ir/browse.php?a_id=4&sid=1&slc_lang=en

Termination of transfusion dependence in beta-thalassemia: two-year experience with recombinant human erythropoietin.

Nişli G, Kavakli K, Aydinok Y, Oztop S, Cetingül N.

Πηγή‎: Pediatr Hematol Oncol 1997;14(3):285-7.

Καταχώριση‎: PubMed 9185215

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9185215

Gγ-Xmn I polymorphism: a significant determinant of β-thalassemia treatment without blood transfusion.

Ansari SH, Shamsi TS, Munzir S, Khan MT, Erum S, Perveen K, Farzana T, Ashraf M, Mehboob T, Moinuddin M.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2013;35(4):e153-6.

Καταχώριση‎: PubMed 23389500

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31827e8662

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389500

Genotype-phenotype relationship of patients with β-thalassemia taking hydroxyurea: a 13-year experience in Iran.

Karimi M, Haghpanah S, Farhadi A, Yavarian M.

Πηγή‎: Int J Hematol 2012;95(1):51-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22180324

DOI‎: 10.1007/s12185-011-0985-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180324

Efficacy of hydroxyurea in providing transfusion independence in β-thalassemia.

Ansari SH, Shamsi TS, Ashraf M, Perveen K, Farzana T, Bohray M, Erum S, Mehboob T.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(5):339-43.

Καταχώριση‎: PubMed 21602718

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821b0770

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602718

Fetal globin gene inducers: novel agents and new potential.

Perrine SP, Castaneda SA, Chui DH, Faller DV, Berenson RJ, Siritanaratku N, Fucharoen S.

Πηγή‎: Ann N Y Acad Sci 2010;1202:158-64.

Καταχώριση‎: PubMed 20712788

DOI‎: 10.1111/j.1749-6632.2010.05593.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712788

Hydroxyurea therapy in 49 patients with major beta-thalassemia.

Zamani F, Shakeri R, Eslami SM, Razavi SM, Basi A.

Πηγή‎: Arch Iran Med 2009;12(3):295-7.

Καταχώριση‎: PubMed 19400608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19400608

Fetal globin stimulant therapies in the beta-hemoglobinopathies: principles and current potential.

Perrine SP.

Πηγή‎: Pediatr Ann 2008;37(5):339-46.

Καταχώριση‎: PubMed 18543545

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18543545

Efficacy of hydroxyurea (HU) in reduction of pack red cell (PRC) transfusion requirement among children having beta-thalassemia major: Karachi HU trial (KHUT).

Ansari SH, Shamsi TS, Siddiqui FJ, Irfan M, Perveen K, Farzana T, Panjwani VK, Yousuf A, Mehboob T.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2007;29(11):743-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17984691

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984691

Decreased transfusion needs associated with hydroxyurea therapy in Algerian patients with thalassemia major or intermedia.

Bradai M, Pissard S, Abad MT, Dechartres A, Ribeil JA, Landais P, de Montalembert M.

Πηγή‎: Transfusion 2007;47(10):1830-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17880608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17880608

Response to hydroxyurea treatment in Iranian transfusion-dependent beta-thalassemia patients.

Yavarian M, Karimi M, Bakker E, Harteveld CL, Giordano PC.

Πηγή‎: Haematologica 2004;89(10):1172-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15477200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477200

Hydroxyurea can eliminate transfusion requirements in children with severe beta-thalassemia.

Bradai M, Abad MT, Pissard S, Lamraoui F, Skopinski L, de Montalembert M.

Πηγή‎: Blood 2003;102(4):1529-30.

Καταχώριση‎: PubMed 12702505

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702505

Use of hydroxyurea and recombinant erythropoietin in management of homozygous ߺ thalassemia.

Kohli-Kumar M, Marandi H, Keller MA, Guertin K, Hvizdala E.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(9):777-8.

Καταχώριση‎: PubMed 12468925

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468925


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.