Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βήτα Θαλασσαιμία (Ενηλίκων)

Μείζονα Βήτα Θαλασσαιμία—Φαρμακολογική Επαγωγή Σύνθεσης Εμβρυϊκής Αιμοσφαιρίνης

Hydroxyurea can reduce or eliminate transfusion requirements in children with major and intermediate thalassemia.

Hashemi A, Abrishamkar M, Jenabzade AR, Eslami Z.

Πηγή‎: Iran J Blood Cancer 2009;1(4):147-50.

Καταχώριση‎: IMEMR 107228

http://www.ijbc.ir/browse.php?a_id=4&sid=1&slc_lang=en

Preliminary results with administration of recombinant human erythropoietin in sickle cell/beta-thalassemia patients during pregnancy.

Bourantas K, Makrydimas G, Georgiou J, Tsiara S, Lolis D.

Πηγή‎: Eur J Haematol 1996;56(5):326-8.

Καταχώριση‎: PubMed 8641410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8641410

Hydroxyurea increases hemoglobin F levels and improves the effectiveness of erythropoiesis in beta-thalassemia/hemoglobin E disease.

Fucharoen S, Siritanaratkul N, Winichagoon P, Chowthaworn J, Siriboon W, Muangsup W, Chaicharoen S, Poolsup N, Chindavijak B, Pootrakul P, Piankijagum A, Schechter AN, Rodgers GP.

Πηγή‎: Blood 1996;87(3):887-92.

Καταχώριση‎: PubMed 8562958

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8562958

Hydroxyurea as a first-line treatment of extramedullary hematopoiesis in patients with beta thalassemia: Four case reports.

Karimi M, Cohan N, Pishdad P.

Πηγή‎: Hematology. 2015;20(1):53-7.

Καταχώριση‎: PubMed 24717020

DOI‎: 10.1179/1607845414Y.0000000168

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24717020

Report on Patients with Non Transfusion-Dependent β-Thalassemia Major Being Treated with Hydroxyurea Attending the Thalassemia Research Center, Sari, Mazandaran Province, Islamic Republic of Iran in 2013.

Kosaryan M1, Karami H, Zafari M, Yaghobi N.

Πηγή‎: Hemoglobin. 2014;38(2):115-8.

Καταχώριση‎: PubMed 24471558

DOI‎: 10.3109/03630269.2013.869229

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24471558

Hydroxyurea treatment in β-thalassemia patients: to respond or not to respond?

Banan M.

Πηγή‎: Ann Hematol 2013;92(3):289-99.

Καταχώριση‎: PubMed 23318979

DOI‎: 10.1007/s00277-012-1671-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318979

Clinical experience with fetal hemoglobin induction therapy in patients with β-thalassemia.

Musallam KM, Taher AT, Cappellini MD, Sankaran VG.

Πηγή‎: Blood 2013;121(12):2199-212.

Καταχώριση‎: PubMed 23315167

DOI‎: 10.1182/blood-2012-10-408021

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23315167

Genotype-phenotype relationship of patients with β-thalassemia taking hydroxyurea: a 13-year experience in Iran.

Karimi M, Haghpanah S, Farhadi A, Yavarian M.

Πηγή‎: Int J Hematol 2012;95(1):51-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22180324

DOI‎: 10.1007/s12185-011-0985-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180324

Efficacy of hydroxyurea in providing transfusion independence in β-thalassemia.

Ansari SH, Shamsi TS, Ashraf M, Perveen K, Farzana T, Bohray M, Erum S, Mehboob T.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(5):339-43.

Καταχώριση‎: PubMed 21602718

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821b0770

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602718

Fetal globin gene inducers: novel agents and new potential.

Perrine SP, Castaneda SA, Chui DH, Faller DV, Berenson RJ, Siritanaratku N, Fucharoen S.

Πηγή‎: Ann N Y Acad Sci 2010;1202:158-64.

Καταχώριση‎: PubMed 20712788

DOI‎: 10.1111/j.1749-6632.2010.05593.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712788

Hydroxyurea therapy in 49 patients with major beta-thalassemia.

Zamani F, Shakeri R, Eslami SM, Razavi SM, Basi A.

Πηγή‎: Arch Iran Med 2009;12(3):295-7.

Καταχώριση‎: PubMed 19400608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19400608

Decreased transfusion needs associated with hydroxyurea therapy in Algerian patients with thalassemia major or intermedia.

Bradai M, Pissard S, Abad MT, Dechartres A, Ribeil JA, Landais P, de Montalembert M.

Πηγή‎: Transfusion 2007;47(10):1830-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17880608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17880608

Fetal globin induction--can it cure beta thalassemia?

Perrine SP.

Πηγή‎: Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2005:38-44.

Καταχώριση‎: PubMed 16304357

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16304357

Response to hydroxyurea treatment in Iranian transfusion-dependent beta-thalassemia patients.

Yavarian M, Karimi M, Bakker E, Harteveld CL, Giordano PC.

Πηγή‎: Haematologica 2004;89(10):1172-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15477200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477200

Treatment of beta-thalassemia patients with recombinant human erythropoietin: effect on transfusion requirements and soluble adhesion molecules.

Chaidos A, Makis A, Hatzimichael E, Tsiara S, Gouva M, Tzouvara E, Bourantas KL.

Πηγή‎: Acta Haematol 2004;111(4):189-95.

Καταχώριση‎: PubMed 15153710

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15153710


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.