Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία (Παιδιατρική)

Διαχείριση Χειρουργικών Ασθενών

Blood transfusion in patients with sickle cell disease requiring laparoscopic cholecystectomy.

Aziz AM, Meshikhes AW.

Πηγή‎: JSLS 2011;15(4):480-5.

Καταχώριση‎: PubMed 22643502

DOI‎: 10.4293/108680811X13176785203996

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22643502

Impact of hydroxyurea on perioperative management and outcomes in children with sickle cell anemia.

Hayashi M, Calatroni A, Herzberg B, Ross AK, Rice HE, Thornburg C.

Πηγή‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(7):487-90.

Καταχώριση‎: PubMed 21941139

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e318230b2f4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21941139

Tourniquet use during total knee replacement in a Jehovah’s Witness with sickle cell trait: a case report.

Siddiqui FM, Slater RM, Razzaq I, Atkinson M, Ryan K.

Πηγή‎: Eur J Anaesthesiol 2010;27(6):581-2.

Καταχώριση‎: PubMed 20299991

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e328334f16e

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299991

Acute normovolemic hemodilution in sickle cell patient–a case report.

Abu Zeid HA, Al-Ghamdi A, Al Nafea AN.

Πηγή‎: Middle East J Anesthesiol 2009;20(3):465-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19950747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19950747

Erythropoietin therapy for sickle cell anemia in Jehovah’s Witnesses.

Brooks BJ Jr, Hanson DS, Cryer PA, Hubbard WJ, Hooper D.

Πηγή‎: South Med J 1991;84(11):1416-7.

Καταχώριση‎: PubMed 1948247

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1948247

Hydroxycarbamide and erythropoietin in the preoperative management of children with sickle cell anaemia undergoing moderate risk surgery.

Furness CL, O'Driscoll S, Davenport M, Morrison G, Height SE, Dick MC, Rees DC.

Πηγή‎: Br J Haematol 2009;144(3):453-4.

Καταχώριση‎: PubMed 19036093

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07463.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19036093

A nontransfusional perioperative management regimen for patients with sickle cell disease undergoing laparoscopic cholecystectomy.

Leff DR, Kaura T, Agarwal T, Davies SC, Howard J, Chang AC.

Πηγή‎: Surg Endosc 2007;21(7):1117-21.

Καταχώριση‎: PubMed 17180280

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17180280

Minor elective surgical procedures using general anesthesia in children with sickle cell anemia without pre-operative blood transfusion.

Fu T, Corrigan NJ, Quinn CT, Rogers ZR, Buchanan GR.

Πηγή‎: Pediatr Blood Cancer 2005;45(1):43-7.

Καταχώριση‎: PubMed 15880471

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15880471


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.