Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Νεογνολογική Ιατρική

Ανοχή της Αναιμίας και της Θρομβοκυτοπενίας

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Πηγή‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Καταχώριση‎: PubMed 17442904

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Red blood cell transfusion in newborn infants. [Article in English, French]

Whyte RK, Jefferies AL; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee.

Πηγή‎: Paediatr Child Health 2014;19(4):213-22.

Καταχώριση‎: PubMed 24855419

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24855419

Resource implications of adopting a restrictive neonatal blood transfusion policy.

Harrison MC, Pillay S, Joolay Y, Rhoda N, Raban MS, Horn AR, Tooke L.

Πηγή‎: S Afr Med J 2013;103(12):916-7.

Καταχώριση‎: PubMed 24300628

DOI‎: 10.7196/samj.6858

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24300628

Restrictive versus liberal red blood cell transfusion thresholds in very low birth weight infants: a systematic review and meta-analysis.

Ibrahim M, Ho SKY, Yeo CL.

Πηγή‎: J Paediatr Child Health 2014;50(2):122-30.

Καταχώριση‎: PubMed 24118127

DOI‎: 10.1111/jpc.12409

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118127

Unique risks of red blood cell transfusions in very-low-birth-weight neonates: associations between early transfusion and intraventricular hemorrhage and between late transfusion and necrotizing enterocolitis.

Christensen RD, Baer VL, Del Vecchio A, Henry E.

Πηγή‎: J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26 Suppl 2:60-3.

Καταχώριση‎: PubMed 24059555

DOI‎: 10.3109/14767058.2013.830495

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24059555

Restrictive guideline reduces platelet count thresholds for transfusions in very low birth weight preterm infants.

Borges JP, Dos Santos AM, da Cunha DH, Mimica AF, Guinsburg R, Kopelman BI.

Πηγή‎: Vox Sang 2013;104(3):207-13.

Καταχώριση‎: PubMed 23046429

DOI‎: 10.1111/j.1423-0410.2012.01658.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23046429

Neurocognitive profiles of preterm infants randomly assigned to lower or higher hematocrit thresholds for transfusion.

McCoy TE, Conrad AL, Richman LC, Lindgren SD, Nopoulos PC, Bell EF.

Πηγή‎: Child Neuropsychol 2011;17(4):347-67.

Καταχώριση‎: PubMed 21360360

DOI‎: 10.1080/09297049.2010.544647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360360

Implementing a program to improve compliance with neonatal intensive care unit transfusion guidelines was accompanied by a reduction in transfusion rate: a pre-post analysis within a multihospital health care system.

Baer VL, Henry E, Lambert DK, Stoddard RA, Wiedmeier SE, Eggert LD, Ilstrup S, Christensen RD.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(2):264-9.

Καταχώριση‎: PubMed 20723168

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02823.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723168

Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion.

Whyte RK, Kirpalani H, Asztalos EV, Andersen C, Blajchman M, Heddle N, Lacorte M, Robertson CM, Clarke MC, Vincer MJ, Doyle LW, Roberts RS; for the PINTOS Study Group.

Πηγή‎: Pediatrics 2009;123(1):207-13.

Καταχώριση‎: PubMed 19117884

DOI‎: 10.1542/peds.2008-0338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117884

The premature infants in need of transfusion (PINT) study: A randomized, controlled trial of a restrictive (low) versus liberal (high) transfusion threshold for extremely low birth weight infants.

Kirpalani H, Whyte RK, Andersen C, Asztalos EV, Heddle N, Blajchman MA, Peliowski A, Rios A, Lacorte M, Connelly R, Barrington K, Roberts RS; PINT Investigators.

Πηγή‎: J Pediatr 2006;149(3):301-7.

Καταχώριση‎: PubMed 16939737

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939737


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.