Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Νεογνολογική Ιατρική

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Blood conservation in neonatal and pediatric populations.

Wilson JR, Gaedeke MK.

Πηγή‎: AACN Clin Issues 1996;7(2):229-37.

Καταχώριση‎: PubMed 8718385

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8718385

Pharmacodynamically optimized erythropoietin treatment combined with phlebotomy reduction predicted to eliminate blood transfusions in selected preterm infants.

Rosebraugh MR, Widness JA, Nalbant D, Cress G, Veng-Pedersen P.

Πηγή‎: Pediatr Res 2014;75(2):336-42.

Καταχώριση‎: PubMed 24216541

DOI‎: 10.1038/pr.2013.213

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216541

Using umbilical cord blood for the initial blood tests of VLBW neonates results in higher hemoglobin and fewer RBC transfusions.

Baer VL, Lambert DK, Carroll PD, Gerday E, Christensen RD.

Πηγή‎: J Perinatol 2013;33(5):363-5.

Καταχώριση‎: PubMed 23047426

DOI‎: 10.1038/jp.2012.127

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047426

Implementation of a multi-parameter point-of-care-blood test analyzer reduces central laboratory testing and need for blood transfusions in very low birth weight infants.

Mahieu L, Marien A, De Dooy J, Mahieu M, Mahieu H, Van Hoof V.

Πηγή‎: Clin Chim Acta 2012;413(1-2):325-30.

Καταχώριση‎: PubMed 22056692

DOI‎: 10.1016/j.cca.2011.10.027

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22056692

Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants.

Carroll PD, Nankervis CA, Iams J, Kelleher K.

Πηγή‎: J Perinatol 2012;32(2):97-102.

Καταχώριση‎: PubMed 21566570

DOI‎: 10.1038/jp.2011.60

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566570

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Πηγή‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

Postponing or eliminating red blood cell transfusions of very low birth weight neonates by obtaining all baseline laboratory blood tests from otherwise discarded fetal blood in the placenta.

Christensen RD, Lambert DK, Baer VL, Montgomery DP, Barney CK, Coulter DM, Ilstrup S, Bennett ST.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(2):253-8.

Καταχώριση‎: PubMed 20723166

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02827.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723166

Transcutaneous bilirubinometry reduces the need for blood sampling in neonates with visible jaundice.

Mishra S, Chawla D, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK, Bhutani VK.

Πηγή‎: Acta Paediatr 2009;98(12):1916-9.

Καταχώριση‎: PubMed 19811459

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2009.01505.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811459

Reduction in red blood cell transfusions among preterm infants: results of a randomized trial with an in-line blood gas and chemistry monitor.

Widness JA, Madan A, Grindeanu LA, Zimmerman MB, Wong DK, Stevenson DK.

Πηγή‎: Pediatrics 2005;115(5):1299-306.

Καταχώριση‎: PubMed 15867038

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867038

Reduction in red blood cell transfusions using a bedside analyzer in extremely low birth weight infants.

Madan A, Kumar R, Adams MM, Benitz WE, Geaghan SM, Widness JA.

Πηγή‎: J Perinatol 2005;25(1):21-5.

Καταχώριση‎: PubMed 15496875

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496875

Phlebotomy overdraw in the neonatal intensive care nursery.

Lin JC, Strauss RG, Kulhavy JC, Johnson KJ, Zimmerman MB, Cress GA, Connolly NW, Widness JA.

Πηγή‎: Pediatrics 2000;106(2):E19.

Καταχώριση‎: PubMed 10920175

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920175


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.