Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Νεογνολογική Ιατρική

Παράγοντες Διέγερσης της Ερυθροποίησης (ESAs) σε Νεογνά

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Πηγή‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Καταχώριση‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Association between early administration of high-dose erythropoietin in preterm infants and brain MRI abnormality at term-equivalent age.

Leuchter RH, Gui L, Poncet A, Hagmann C, Lodygensky GA, Martin E, Koller B, Darqué A, Bucher HU, Hüppi PS.

Πηγή‎: JAMA 2014;312(8):817-24.

Καταχώριση‎: PubMed 25157725

DOI‎: 10.1001/jama.2014.9645

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157725

Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo.

Ohls RK, Kamath-Rayne BD, Christensen RD, Wiedmeier SE, Rosenberg A, Fuller J, Lacy CB, Roohi M, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Peceny H, Cannon DC, Lowe JR.

Πηγή‎: Pediatrics 2014;133(6):1023-30.

Καταχώριση‎: PubMed 24819566

DOI‎: 10.1542/peds.2013-4307

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24819566

A randomized, masked, placebo-controlled study of darbepoetin alfa in preterm infants.

Ohls RK, Christensen RD, Kamath-Rayne BD, Rosenberg A, Wiedmeier SE, Roohi M, Lacy CB, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Schrader R, Lowe JR.

Πηγή‎: Pediatrics 2013;132(1):e119-27.

Καταχώριση‎: PubMed 23776118

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0143

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23776118

Effect of short-term recombinant human erythropoietin therapy in the prevention of anemia of prematurity in very low birth weight neonates.

Yasmeen BH, Chowdhury MA, Hoque MM, Hossain MM, Jahan R, Akhtar S.

Πηγή‎: Bangladesh Med Res Counc Bull 2012;38(3):119-23.

Καταχώριση‎: PubMed 23540189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23540189

How to administrate erythropoietin, intravenous or subcutaneous?

Costa S, Romagnoli C, Zuppa AA, Cota F, Scorrano A, Gallini F, Maggio L.

Πηγή‎: Acta Paediatr 2013;102(6):579-83.

Καταχώριση‎: PubMed 23414120

DOI‎: 10.1111/apa.12193

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414120

Decrease in incidence of bronchopulmonary dysplasia with erythropoietin administration in preterm infants: a retrospective study.

Rayjada N, Barton L, Chan LS, Plasencia S, Biniwale M, Bui KC.

Πηγή‎: Neonatology 2012;102(4):287-92.

Καταχώριση‎: PubMed 22922736

DOI‎: 10.1159/000341615

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922736

Outcomes of extremely low birth weight infants given early high-dose erythropoietin.

McAdams RM, McPherson RJ, Mayock DE, Juul SE.

Πηγή‎: J Perinatol 2013;33(3):226-30.

Καταχώριση‎: PubMed 22722674

DOI‎: 10.1038/jp.2012.78

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722674

Use of recombinant human erythropoietin and risk of severe retinopathy in extremely low-birth-weight infants.

Schneider JK, Gardner DK, Cordero L.

Πηγή‎: Pharmacotherapy 2008;28(11):1335-40.

Καταχώριση‎: PubMed 18956993

DOI‎: 10.1592/phco.28.11.1335

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956993

An approach to using recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants.

Fauchère JC, Dame C, Vonthein R, Koller B, Arri S, Wolf M, Bucher HU.

Πηγή‎: Pediatrics 2008;122(2):375-82.

Καταχώριση‎: PubMed 18676556

DOI‎: 10.1542/peds.2007-2591

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676556


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.