Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Νεογνολογική Ιατρική

Αντιμετώπιση της Αναιμίας

Iron supplementation for preterm infants receiving restrictive red blood cell transfusions: reassessment of practice safety.

Arnon S, Dolfin T, Bauer S, et al.

Πηγή‎: J Perinatol 2010;30(11):736-40.

Καταχώριση‎: PubMed 20220759

DOI‎: 10.1038/jp.2010.33

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20220759

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

Πηγή‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

Καταχώριση‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

Iron supplementation enhances response to dose of recombinant human erythropoietin in preterm infants.

Carnielli VP, Da Riol R, Montini G.

Πηγή‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.

Καταχώριση‎: PubMed 9797624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9797624

Nonpharmacological, blood conservation techniques for preventing neonatal anemia—effective and promising strategies for reducing transfusion.

Carroll PD, Widness JA.

Πηγή‎: Semin Perinatol 2012;36(4):232-43.

Καταχώριση‎: PubMed 22818543

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2012.04.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818543

Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants.

Haiden N, Schwindt J, Cardona F, Berger A, Klebermass K, Wald M, Kohlhauser-Vollmuth C, Jilma B, Pollak A.

Πηγή‎: Pediatrics 2006;118(5):2004-13.

Καταχώριση‎: PubMed 17079573

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079573

Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial.

Joy R, Krishnamurthy S, Bethou A, Rajappa M, Ananthanarayanan PH, Bhat BV.

Πηγή‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.

Καταχώριση‎: PubMed 24302687

DOI‎: 10.1136/archdischild-2013-304650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302687

Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants.

Mills RJ, Davies MW.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.

Καταχώριση‎: PubMed 22419305

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005095.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419305

Effect of intravenous iron supplementation on erythropoiesis in erythropoietin-treated premature infants.

Pollak A, Hayde M, Hayn M, Herkner K, Lombard KA, Lubec G, Weninger M, Widness JA.

Πηγή‎: Pediatrics 2001;107(1):78-85.

Καταχώριση‎: PubMed 11134438

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134438


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.