Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Management of severe anemia without transfusion in a pediatric Jehovah’s Witness patient.

Akingbola O, Custer J, Bunchman T, Sedman A.

Πηγή‎: Crit Care Med 1994;22(3):524-7.

Καταχώριση‎: PubMed 8125005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8125005

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children.

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

Πηγή‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

Καταχώριση‎: PubMed 15192773

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P

Πηγή‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Καταχώριση‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073

A Jehovah's Witness child with hemophilia B and factor IX inhibitors undergoing scoliosis surgery.

Chau A, Wu J, Ansermino M, Tredwell S, Purdy R.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2008;55(1):47-51.

Καταχώριση‎: PubMed 18166748

DOI‎: 10.1007/BF03017597

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166748

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report.

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

Πηγή‎: World J Surg Oncol. 2010;8:96.

Καταχώριση‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231

The care of a child with multiple trauma and severe anemia who was a Jehovah's Witness.

Digieri LA, Pistelli IP, de Carvalho CE.

Πηγή‎: Hematology 2006;11(3):187-91.

Καταχώριση‎: PubMed 17325960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17325960

Total cavopulmonary connection in a 35-month-old Jehovah's Witness child.

Hörer J, Schreiber C, Prodan Z, Zaccaria F, Cleuziou J, Böckler U, Kühn A, Tassani-Prell P, Lange R.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22(1):108-10.

Καταχώριση‎: PubMed 18249343

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2006.11.022

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249343

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate.

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Πηγή‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Καταχώριση‎: PubMed 15725146

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146

Transfusion-free complex cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 3.55-kg Jehovah’s Witness neonate.

Huebler M, Boettcher W, Koster A, Emeis M, Lange P, Hetzer R.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2005;80(4):1504-6.

Καταχώριση‎: PubMed 16181903

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181903

Transfusion-free complex cardiac surgery: with use of deep hypothermic circulatory arrest in a preterm 2.96-kg Jehovah’s witness neonate.

Huebler M, Habazettl H, Boettcher W, Kuppe H, Hetzer R, Redlin M.

Πηγή‎: Tex Heart Inst J 2011;38(5):562-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22163136

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163136

Blood transfusion risks and alternative strategies in pediatric patients.

Lavoie J.

Πηγή‎: Paediatr Anaesth 2011;21(1):14-24.

Καταχώριση‎: PubMed 21155923

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03470.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155923

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

Πηγή‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Καταχώριση‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Πηγή‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Καταχώριση‎: PubMed 12950867

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Καταχώριση‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Καταχώριση‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Extensive lower limb injuries in a child complicated by complex pain management and profound anemia.

Rizzo G, Astuto M, Withington DE.

Πηγή‎: Paediatr Anaesth 2008;18(8):779-81.

Καταχώριση‎: PubMed 18482236

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2008.02598.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482236

Heart retransplantation in children without the use of blood product. [Article in English, Portuguese]

Santos AA, Silva JP, Fonseca LD, Baumgratz JF.

Πηγή‎: Rev Bras Cir Cardiovasc 2012;27(2):327-330.

Καταχώριση‎: PubMed 22996986

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996986

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

Πηγή‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

Καταχώριση‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.