Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial.

Grainger JD, Locatelli F, Chotsampancharoen T, Donyush E, Pongtanakul B, Komvilaisak P, Sosothikul D, Drelichman G, Sirachainan N, Holzhauer S, Lebedev V, Lemons R, Pospisilova D, Ramenghi U, Bussel JB, Bakshi KK, Iyengar M, Chan GW, Chagin KD, Theodore D

Πηγή‎: Lancet 2015;386(10004):1649-58.

Καταχώριση‎: PubMed 26231455

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(15)61107-2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231455

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

Πηγή‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

Καταχώριση‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601

Endoscopic technique for sagittal synostosis.

Jimenez DF, Barone CM.

Πηγή‎: Childs Nerv Syst 2012;28(9):1333-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22872245

DOI‎: 10.1007/s00381-012-1768-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872245

Antifibrinolytic agents reduce blood loss during pediatric vertebral column resection procedures.

Newton PO, Bastrom TP, Emans JB, Shah SA, Shufflebarger HL, Sponseller PD, Sucato DJ, Lenke LG.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2012;37(23):E1459-63.

Καταχώριση‎: PubMed 22872217

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31826c9fe4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872217

Does the intraoperative tranexamic acid decrease operative blood loss during posterior spinal fusion for treatment of adolescent idiopathic scoliosis?

Yagi M, Hasegawa J, Nagoshi N, Iizuka S, Kaneko S, Fukuda K, Takemitsu M, Shioda M, Machida M.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2012;37(21):E1336-42.

Καταχώριση‎: PubMed 22772572

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e318266b6e5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22772572

Management of dilutional coagulopathy during pediatric major surgery.

Haas T, Mauch J, Weiss M, Schmugge M.

Πηγή‎: Transfus Med Hemother 2012;39(2):114-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22670129

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670129

Review of the off-label use of recombinant activated factor VII in pediatric cardiac surgery patients.

Guzzetta NA, Russell IA, Williams GD.

Πηγή‎: Anesth Analg 2012;115(2):364-78.

Καταχώριση‎: PubMed 22652310

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31825aff10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22652310

Recombinant activated factor VII for hemorrhage after pediatric cardiac surgery.

Singh SP, Chauhan S, Choudhary M, Vasdev S, Talwar S.

Πηγή‎: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2012;20(1):19-23.

Καταχώριση‎: PubMed 22371937

DOI‎: 10.1177/0218492311432584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371937

A randomized control trial to verify the efficacy of pre-operative intravenous tranexamic acid in the control of tonsillectomy bleeding.

George A, Kumar R, Kumar S, Shetty S.

Πηγή‎: Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2011;63(1):20-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22319712

DOI‎: 10.1007/s12070-010-0095-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22319712

Differential effects of aprotinin and tranexamic acid on outcomes and cytokine profiles in neonates undergoing cardiac surgery.

Graham EM, Atz AM, Gillis J, Desantis SM, Haney AL, Deardorff RL, Uber WE, Reeves ST, McGowan FX Jr, Bradley SM, Spinale FG.

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;143(5):1069-76.

Καταχώριση‎: PubMed 22075061

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2011.08.051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22075061

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Καταχώριση‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Use of tranexamic acid as a rescue measure to achieve hemostasis after massive blood loss in a pediatric neurosurgical patient.

Bharath K, Bhagat H, Mohindra S.

Πηγή‎: J Neurosurg Anesthesiol 2011;23(4):376-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21876453

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822c804f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21876453

Use of recombinant activated factor VII for controlling refractory postoperative bleeding in children undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass.

Pychyńska-Pokorska M, Pągowska-Klimek I, Krajewski W, Moll JJ.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2011;25(6):987-94.

Καταχώριση‎: PubMed 21835642

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.05.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835642

Efficacy of tranexamic acid in pediatric craniosynostosis surgery: a double-blind, placebo-controlled trial.

Goobie SM, Meier PM, Pereira LM, McGowan FX, Prescilla RP, Scharp LA, Rogers GF, Proctor MR, Meara JG, Soriano SG, Zurakowski D, Sethna NF.

Πηγή‎: Anesthesiology 2011;114(4):862-871.

Καταχώριση‎: PubMed 21364458

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318210fd8f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21364458

Recombinant activated factor VII usage in life threatening hemorrhage: a pediatric experience.

Bhat S, Yadav SP, Anjan M, Dinand V, Sachdeva A.

Πηγή‎: Indian J Pediatr 2011;78(8):961-8.

Καταχώριση‎: PubMed 21328080

DOI‎: 10.1007/s12098-011-0364-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328080


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.