Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Γαστρεντερολογία

Wireless capsule endoscopy detects Meckel's diverticulum in a child with unexplained intestinal blood loss.

Xinias I, Mavroudi A, Fotoulaki M, Tsikopoulos G, Kalampakas A, Imvrios G.

Πηγή‎: Case Rep Gastroenterol 2012;6(3):650-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23139657

DOI‎: 10.1159/000343593

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23139657

Capsule endoscopy performed across the pediatric age range: indications, incomplete studies, and utility in management of inflammatory bowel disease.

Jensen MK, Tipnis NA, Bajorunaite R, Sheth MK, Sato TT, Noel RJ.

Πηγή‎: Gastrointest Endosc 2010;72(1):95-102.

Καταχώριση‎: PubMed 20472231

DOI‎: 10.1016/j.gie.2010.01.016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472231

Major hepatectomy in children: approaching blood transfusion-free.

Lin CC, Chen CL, Cheng YF, Chiu KW, Jawan B, Hsaio CC.

Πηγή‎: World J Surg 2006;30(6):1115-9.

Καταχώριση‎: PubMed 16736345

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736345

Wireless capsule endoscopy for obscure small-bowel disorders: final results of the first pediatric controlled trial.

Guilhon de Araujo Sant'Anna AM, Dubois J, Miron MC, Seidman EG.

Πηγή‎: Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3(3):264-70.

Καταχώριση‎: PubMed 15765446

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15765446


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.