Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Καρδιοθωρακοχειρουργική και Αγγειοχειρουργική (Μικρογραφικά Κυκλώματα Παράκαμψης)

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Καταχώριση‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

Πηγή‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

Καταχώριση‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601

Blood conservation operations in pediatric cardiac patients: a paradigm shift of blood use.

Karimi M, Florentino-Pineda I, Weatherred T, Qadeer A, Rosenberg CA, Hudacko A, Ryu D.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2013;95(3):962-7.

Καταχώριση‎: PubMed 23201105

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2012.09.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201105

Heart retransplantation in children without the use of blood product. [Article in English, Portuguese]

Santos AA, Silva JP, Fonseca LD, Baumgratz JF.

Πηγή‎: Rev Bras Cir Cardiovasc 2012;27(2):327-330.

Καταχώριση‎: PubMed 22996986

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996986

Prolonged warm ischemia for transfusion-free arterial switch and ventricular septal defect surgery in a 4.5-Kg baby.

Rubatti M, Durandy Y.

Πηγή‎: Perfusion 2012;27(3):230-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22337761

DOI‎: 10.1177/0267659112437775

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22337761

Effects of a comprehensive blood-sparing approach using body weight-adjusted miniaturized cardiopulmonary bypass circuits on transfusion requirements in pediatric cardiac surgery.

Redlin M, Habazettl H, Boettcher W, Kukucka M, Schoenfeld H, Hetzer R, Huebler M.

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;144(2):493-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22305547

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22305547

Transfusion-free complex cardiac surgery: with use of deep hypothermic circulatory arrest in a preterm 2.96-kg Jehovah’s witness neonate.

Huebler M, Habazettl H, Boettcher W, Kuppe H, Hetzer R, Redlin M.

Πηγή‎: Tex Heart Inst J 2011;38(5):562-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22163136

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163136

Minimizing intraoperative hemodilution by use of a very low priming volume cardiopulmonary bypass in neonates with transposition of the great arteries.

Redlin M, Huebler M, Boettcher W, Kukucka M, Schoenfeld H, Hetzer R, Habazettl H.

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142(4):875-81. 

Καταχώριση‎: PubMed 21570096

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2011.01.068

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570096

Perioperative blood conservation strategies in pediatric patients undergoing open-heart surgery: impact of non-autologous blood transfusion and surface-coated extracorporeal circuits.

Gunaydin S, McCusker K, Vijay V.

Πηγή‎: Perfusion 2011;26(3):199-205.

Καταχώριση‎: PubMed 21339244

DOI‎: 10.1177/0267659111398701

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21339244

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

Πηγή‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Καταχώριση‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Total cavopulmonary connection in a 35-month-old Jehovah's Witness child.

Hörer J, Schreiber C, Prodan Z, Zaccaria F, Cleuziou J, Böckler U, Kühn A, Tassani-Prell P, Lange R.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22(1):108-10.

Καταχώριση‎: PubMed 18249343

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2006.11.022

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249343

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate.

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Πηγή‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Καταχώριση‎: PubMed 15725146

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children.

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

Πηγή‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

Καταχώριση‎: PubMed 15192773

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.