Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

Efficacy of intraoperative cell salvage systems in pediatric idiopathic scoliosis patients undergoing posterior spinal fusion with segmental spinal instrumentation.

Bowen RE, Gardner S, Scaduto AA, Eagan M, Beckstead J.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2010;35(2):246-51.

Καταχώριση‎: PubMed 20081521

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181bdf22a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20081521

Transfusion of cell saver salvaged blood in neonates and infants undergoing open heart surgery significantly reduces RBC and coagulant product transfusions and donor exposures: results of a prospective, randomized, clinical trial.

Cholette JM, Powers KS, Alfieris GM, Angona R, Henrichs KF, Masel D, Swartz MF, Daugherty LE, Belmont K, Blumberg N.

Πηγή‎: Pediatr Crit Care Med 2013;14(2):137-47.

Καταχώριση‎: PubMed 23287903

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31826e741c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287903

Perfusionist strategies for blood conservation in pediatric cardiac surgery.

Durandy Y.

Πηγή‎: World J Cardiol 2010;2(2):27-33.

Καταχώριση‎: PubMed 21160681

DOI‎: 10.4330/wjc.v2.i2.27

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160681

Open cardiac surgery in the first hours of life using autologous umbilical cord blood.

Fedevych O, Chasovskyi K, Vorobiova G, Zhovnir V, Makarenko M, Kurkevych A, Maksymenko A, Yemets I.

Πηγή‎: Eur J Cardiothorac Surg 2011;40(4):985-9.

Καταχώριση‎: PubMed 21353580

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2011.01.011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353580

Successful blood conservation during craniosynostotic correction with dual therapy using Procrit and cell saver.

Krajewski K, Ashley RK, Pung N, Wald S, Lazareff J, Kawamoto HK, Bradley JP.

Πηγή‎: J Craniofac Surg 2008;19(1):101-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18216672

DOI‎: 10.1097/scs.0b013e3180f6112f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18216672

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

Πηγή‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Καταχώριση‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Καταχώριση‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Πηγή‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Καταχώριση‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.