Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Οξεία Ισοογκαιμική Αιμοαραίωση

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Καταχώριση‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report.

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

Πηγή‎: World J Surg Oncol. 2010;8:96.

Καταχώριση‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Πηγή‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Καταχώριση‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680

Impact of intraoperative normovolemic hemodilution on transfusion requirements for 68 patients undergoing lumbar laminectomies with instrumented posterolateral fusion.

Epstein NE, Peller A, Korsh J, DeCrosta D, Boutros A, Schmigelski C, Greco J.

Πηγή‎: Spine 2006;31(19):2227-30.

Καταχώριση‎: PubMed 16946658

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16946658

Acute normovolemic hemodilution combined with hypotensive anesthesia and other techniques to avoid homologous transfusion in spinal fusion surgery.

Hur SR, Huizenga BA, Major M.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 1992;17(8):867-73.

Καταχώριση‎: PubMed 1523488

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1523488

Erythropoietin therapy and acute preoperative normovolaemic haemodilution in infants undergoing craniosynostosis surgery.

Meneghini L, Zadra N, Aneloni V, Metrangolo S, Faggin R, Giusti F.

Πηγή‎: Paediatr Anaesth 2003;13(5):392-6.

Καταχώριση‎: PubMed 12791111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791111

Hemodilution as a method to reduce transfusion requirements in adolescent spine fusion surgery.

Copley LAB, Richards BS, Safavi FZ, Newton PO.

Πηγή‎: Spine 1999;24(3):219-22.

Καταχώριση‎: PubMed 10025016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10025016


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.