Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βήτα Θαλασσαιμία (Παιδιατρική)

Μείζονα Βήτα Θαλασσαιμία—Αβεβαιότητες και Κίνδυνοι της Μετάγγισης

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission.

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Πηγή‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Καταχώριση‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312

Major causes of hospital admission in Beta thalassemia major patients in southern iran.

Karimi M, Emadmarvasti V, Hoseini J, Shoja L.

Πηγή‎: Iran J Pediatr 2011;21(4):509-13.

Καταχώριση‎: PubMed 23056840

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056840

A prospective study for prevalence and/or development of transfusion-transmitted infections in multiply transfused thalassemia major patients.

Jain R, Perkins J, Johnson ST, Desai P, Khatri A, Chudgar U, Choudhury N.

Πηγή‎: Asian J Transfus Sci 2012;6(2):151-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22988380

DOI‎: 10.4103/0973-6247.98919

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22988380

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients.

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Πηγή‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Καταχώριση‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623

Post-transfusion hypertension, convulsion and intracranial haemorrhage in β-thalassemia major.

Masood SA, Zaidi A.

Πηγή‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(7):473-5.

Καταχώριση‎: PubMed 22747874

DOI‎: 07.2012/JCPSP.473475

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22747874

Blood transfusion transmitted infections in multiple blood transfused patients of Beta thalassaemia.

Vidja PJ, Vachhani JH, Sheikh SS, Santwani PM.

Πηγή‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2011;27(2):65-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22654294

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0057-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654294

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major.

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

Πηγή‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

Καταχώριση‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection.

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

Πηγή‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

Καταχώριση‎: PubMed 18098140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140

Blood transfusion and lung function in children with thalassemia major.

Bacalo A, Kivity S, Heno N, Greif Z, Greif J, Topilsky M.

Πηγή‎: Chest 1992;101(2):362-5.

Καταχώριση‎: PubMed 1735255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1735255

Pulmonary dysfunction in transfusion-dependent patients with thalassemia major.

Carnelli V, D'Angelo E, Pecchiari M, Ligorio M, D'Angelo E.

Πηγή‎: Am J Respir Crit Care Med 2003;168(2):180-4.

Καταχώριση‎: PubMed 12738605

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738605


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.