Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βιοηθική και Νομοθεσία (Γενικά)

Παιδιά και Ώριμοι Ανήλικοι

Managing Without Blood: The Medical, Legal and Ethical Challenges.

Daniel R.

Πηγή‎: Norwich, UK: Daniel Medico-Legal; 2012.

Καταχώριση‎: ISBN 978-0-9573803-0-1

http://www.worldcat.org/oclc/815362856

Transfusion issues in a child of Jehovah's Witness parents: a neurosurgical case report.

Ganjoo P, Panday BC, Chawla R, Tandon MS, Sharma A.

Πηγή‎: J Pediatr Neurol 2011;9(1):105-7.

Καταχώριση‎: ISSN 1875-9041

DOI‎: 10.3233/JPN-2010-0439

http://www.worldcat.org/oclc/65937691

Bioethics for clinicians: 9. Involving children in medical decisions.

Harrison C, Kenny NP, Sidarous M, Rowell M.

Πηγή‎: CMAJ 1997;156(6):825-8.

Καταχώριση‎: PubMed 9084389

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9084389

Childhood cancer and the Jehovah's Witness faith.

Frankel LS, Damme CJ, Eys JV.

Πηγή‎: Pediatrics 1977;60(6):916-21.

Καταχώριση‎: PubMed 600607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/600607

Religious practice, blood transfusion, and major medical procedures.

Hivey S, Pace N, Garside JP, Wolf AR.

Πηγή‎: Paediatr Anaesth 2009;19(10):934-46.

Καταχώριση‎: PubMed 19754485

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03139.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754485

Urgent medical decision making regarding a Jehovah's Witness minor: a case report and discussion.

Brezina PR, Moskop JC.

Πηγή‎: N C Med J 2007;68(5):312-6.

Καταχώριση‎: PubMed 18183749

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18183749

Meeting the clinical challenge of care for Jehovah's Witnesses.

Bodnaruk ZM, Wong CJ, Thomas MJ.

Πηγή‎: Transfus Med Rev 2004;18(2):105-16.

Καταχώριση‎: PubMed 15067590

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15067590


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.